aktuality od 7. do 21.7.2019

8 Čvc

14. neděle v mezidobí                                       7. 7. 2019

Úmysly mše svatých:

Ne: 9:15 – Za Josefa Vaculu, sestru a 2 rodiče.

PO: – 7:00 – Za Františka Padalíka, děti, 2 rodiče, Boží ochranu pro celou rodinu a duše v očistci.

ÚT: – 18:00 – ZA Františka Jaše, živou a zemřelou rodinu.

STŘ: – 7:00 – Za Cyrila a Albínu Pacalovy. 

ČT: – Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy – 18:00 – Bohoslužba slova.

PÁ: – 18:00 – Bohoslužba slova.

SO –15:00 – Pohřeb pana Františka Pokorného z Blízkova.

Ne: 9:15 – Za farnost.

…………………………………………………………………………………………..

Poděkování všem kdo jste minulou neděli přispěli do sbírky na bohoslovce. Darovali jste celkem 17 800 Kč.

Poděkování za dary pro farnost v částce 3000 Kč.

O čistotu kostela pečuje Pavlínov 2, následuje Měřín 1.

Stáří a nemoci jsou důvodem toho, že již některé, dosud obětavé ženy, se nemohou zapojit do úklidu kostela. Prosíme o další ochotné ženy, které by se zapojily. Zapojit se do chodu farnosti můžete i jinými službami. Prosíme, zvažte, ozvěte se.

Oprava varhan začne koncem měsíce července, oprava zídky za kostelem v měsíci srpnu.