aktuality od 14.7. do 28.7.2019

13 Čvc

15. neděle v mezidobí                                    14. 7. 2019

Ne: 9:15 – Za Josefa Bartuška, syna Josefa, za živou a zemřelou rodinu 

PO: – 18:00 – Za Marii Doležalovu, přízeň, 2 rodiče, Boží ochranu pro celou rodinu a duše v očistci.

ÚT: – sv. Bohaventury – 7:00 Za Vlastu a Stanislava Klímovy, 2 rodiče, zemřelou přízeň a duše v očistci. 18:00 – Meziříčko.

STŘ: – Panny Marie Karmelské – 7:00 – Za Josefa Doležala, syna Josefa, manželku a Boží požehnání pro celou rodinu.  

ČT: – 18:00 – Za Václava Ekslera a celou rodinu.

PÁ: – 7:00 – Za Vladimíra Pytnera, manželku, celý rod a duše v očistci.

SO – 19:00 – mše svatá

Ne: 10:30 – Za 2 rodiče, bratra, rodinu Košutovu, dceru Vlastu a Boží požehnání pro celou rodinu.

……………………………………………………………………………………

O čistotu kostela pečuje Měřín 1, následuje Měřín 2.

Sbírka pro farnost bude příští neděli.

Pěší pouť do Kostelního Vydří – putujeme již po dvacáté – začíná v pátek mši svatou v 7 hodin ráno.  

Pouť Nového Jeruzaléma bude 16. července ve Křoví. Autobus z Měřína odjíždí v 17:15 hod. Vnímáš-li málo kněží, řeholníků, mizí víra v našich rodinách a našem kraji, není pokoj a mír ve světě, náš národ a církev vymírá? Přijměte pozvání k modlitbě.

16. neděle v mezidobí                                    21. 7. 2019

Úmysly mše svatých:
Ne: 10:30 – Za 2 rodiče, bratra, rodinu Košutovu, dceru Vlastu a Boží požehnání pro celou rodinu.

PO: – Svátek sv. Marie Magdalény 18:00 – Za rodinu Oulehlovu, Kafkovu a celou přízeň.

ÚT: – Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy – 7:00 – Za Marii Drápelovu, Vladimíra Zdvihala, živou a zemřelou rodinu. 18:00 –Blízkov  18:00 – Jersín

STŘ: – Za Marii a Františka Vaňkovy, syna Jiřího, rodiče Nedomovy a celou rodinu/ Za Jana Zemana a syna Miroslava a za živou a zemřelou rodinu.

ČT: – Svátek sv. Jakuba, apoštola 7:00 – Za Václava Ekslera a celou rodinu.

PÁ: – Sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie 18:00 – Za rodiče Novotných a 2 bratry. a druhů

SO Památka sv. Gorazda a druhů 19:00 – Za rodiče Sýkorovy, Bartošovy a syna Františka.

Ne: 9:15 – Za Františka a Matyldu Krejčovy a syna Františka.

11:00 – Poutní mše svatí v Jersíně.

————————————————————————

O čistotu kostela pečuje Měřín 2, následuje Měřín 3.

Děkuji všem, kdo se zapojujete různým způsobem do života farní rodiny. Bůh vám žehnej a odměň za všechno, co děláte pro Boží království.