aktuality od 28.7. do 4.8.2019

28 Čvc

17. neděle v mezidobí                                    28. 7. 2019

Úmysly mše svatých:

Ne: 9:15 Za Františka a Matyldu Krejčovy a syna Františka 11:00 Poutní mše svatá v Jersíně.

PO: – Památka sv. Marty – 19:00 – za Bohuslava Zacha, 2 rodiče, 3 syny a duše v očistci.

ÚT: – Sv. Petra Chryzologa  – 18:00 –  Za farnost 19:00 –Černá

STŘ: – Sv. Ignáce z Loyoly, kněze  – 19:00 – Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží pomoc a požehnání pro celou rodinu.

ČT: – Památka sv. Alfonsa, Maria z Liguori, biskupa a učitele církve – 7:00 – Za rodiče Nožičkovy, Tomanovy, duše v očistci a vyprošení zdraví pro celou rodinu.  

PÁ: – První pátek v měsíci – 18:00 – výstav Nejsvětější svátosti 19:00 – Za rodiče Cejnkovy, Karla Cejnka a duše v očistci.

SO – První sobota v měsíci 7:00 – Za rodiče Kubišovy, syna Josefa, rodiče Padalíkovy a zemřelou přízeň.

Ne: 7:45 Za farnost  9:15 – Za Jaroslava Kadlece, vnučku, 2 rodiče a děti

Další informace

O čistotu kostela pečuje Měřín3, následuje Měřín 4.

Poděkování všem, kdo jste minulou neděli přispěli do sbírky. Celkem jste darovali 13 400 Kč. Poděkování i za dary pro farnost v celkové výši 4 000 Kč. Další informace

Počátek opravy zdi mezi kostelem a Karáskovými je zítra,
29. července ráno. Odborná firma, která opravu provede, potřebuje také naši pomoc. Proto vás prosím, vyzývám, pokud je to možné, přijďte pomoci. Zítra, v pondělí, bude vaší pomoci třeba od 8. hodiny.

Kvůli farářovi zkrachovaly hospody:

Napadne nás: Kdo může mít takového faráře rád? Snad jen zapřisáhlý abstinent, těch je ovšem málo. Jak to všechno bylo. Když nastupoval farář Arský na své působiště, byla mlha, proto bloudil. Někteří, zvláště z těch hospod, by si asi přáli, aby zabloudil natrvalo. Vše se odehrávalo úplně jinak. Ve velké mlze, nedaleko Arsu,  potkává chlapce a ptá se kde se nachází, ptá se ho na cestu. Chlapec ho ujišťuje, že je nedaleko a nabídne mu doprovod. Jan Maria na to odpoví: „Když ty mně ukážeš cestu do Arsu, já ti budu ukazovat cestu do nebe.“  Chlapec, řečeno jinými slovy, řekl: „Já vás dovedu tam, kde budete ukazovat cestu do nebe.“  Ale měl ten mladík vůbec nějaké povědomí existence nebe? Vzhledem k prostředí a „zbožnosti“ obyvatel Arsu, je to málo pravděpodobné.  A trvalo to ještě hodně dlouho, než se lidé nechali na cestě do nebe, svým farářem doprovázet. Doprovázení předcházely měsíce, roky, kdy kostel zel lidskou prázdnotou. Jediným návštěvníkem u svatostánku byl pouze Jan Maria. I když se na první pohled nic nedělo, začal se zde nový nastal nový čas. Co ten krach hospod? Ten skutečně nastal, ale jen na nějaký čas. Bylo to tehdy, když lidé začali slyšet Boží slovo, tlumočené farářem a zjistili, že Bůh dává více, než mohou najít v lahodném moku. Farář si to nenechal rozházené ani s hospodskýma. Jejich hospody, po čase, naplnili poutníci, kteří do Arsu přicházeli, protože se rozkřiklo, že je zde člověk, který žije s Bohem.