aktuality od 4.8. do 11.8.2019

4 Srp


Úmysly mše svatých:

Ne: 7:45 Za farnost  9:15 – Za Jaroslava Kadlece, vnučku, 2 rodiče a děti

PO: – Posvěcení Římské baziliky Panny Marie – 7:00 – Za rodiče Peterkovy a duše v očistci 18:00 Pavlínov.

ÚT: – Svátek Proměnění Páně 15:00 Pohřeb paní Květuše Bublánové z Meziříčka  – 19:00 – Za rodiče Melicharovy a Jurkovy.

STŘ: – 19:00 – Za zemřelou Jiřinu Štěpánkovu a duše v očistci

ČT: – Památka sv. Dominika, kněze 7:00 – Za rodinu Sedláčkovu, Rosických, Němcovu, živou a zemřelou přízeň.  

PÁ: – Svátek sv. Terezie Benedikty od kříže, Panny a mučednice, patronky Evropy – 19:00 – Za Blaženu Landovu a celou přízeň.

SO – Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka – 7:00 – Za Blaženu Kalnou, na poděkování za dožití se požehnaného věku a za živou a zemřelou rodinu.

Ne: 7:45 Za farnost  9:15 – Za zemřelého manžela Františka Sýkoru, živou a zemřelou rodinu.

Další informaceO čistotu kostela pečuje Měřín4, následuje Dědkov.

Poděkování za dary 11 000 Kč, určené na opravy a splácení dluhu. Poděkování také za poutní sbírku z Jersína v částce
3 600 Kč.  

Poděkování všem mužům, kteří přišli pomoci s opravou zídky mezi kostelem a Karáskovými. V uplynulém týdnu se podařilo zídku rozebrat a s velké části postavit. Odborná firma předpokládá, že by oprava mohla být dokončena v týdnu, co je před námi. Naší pomoci bude třeba již podstatně méně, krátkodobě a zpravidla nárazově. Proto vás prosím, přihlaste se, kdo by mohl třeba jen na chvíli přijít, abych se mohl na vás konkrétně obrátit. Po skončení bude třeba odvést přebytečný kámen – zde bude třeba více mužů i drobná technika. Všem patří upřímné poděkování.   

Uzavřít manželství v kostele se rozhodli: Martin Bublán z Měřína a Marie Křenková z Velkého Meziříčí, Petr Nováček a Jana Kovářová z Měřína, Jitka Drápelová z Otína a Pavel Ripper z Měřína, Jan Štoček Markéta a Majíčková z Blízkova, Kamil Matoušek z Geršova a Martina Homolová z Měřína. Kdo by věděl o nějaké překážce, která v uzavření manželství bránila, nechť to oznámí duchovnímu správci.   

Putování s Marií a k Panně Marii. Poutě k Panně Marii patří ke křesťanské tradici. Blíží se pouť v Netíně. (18. 8.) Blíží se i pouť do Žarošic (14. 9.) Na tato místa putujeme s Marií, tedy se sochou Panny Marie. Vyjadřujeme tím, že ona je naší matkou, průvodkyní na cestě, tou, která nás představí v závěru našeho pozemského putování Ježíši. Půjdeme i v letošním roce?

Farníci, děti, přijměte Boží požehnání, do času prázdnin a dovolených.