aktuality od 28. 6. do 5. 7. 2015

28 Čvn

Myšlenka z neděle: Jan byl zrozen z modliteb svých rodičů. Z čeho a k čemu se rodí naše děti? Úmysly mše svatých: Ne: – Poutní slavnost – 8:00 Za manžele Doležalovy a přízeň/ Za živou a zemřelou rodinu Melkovu a Blažkovu 10:30 – Za … Číst více »

Kněžské svěcení a primice

23 Čvn

Kněžské svěcení: Brněnská katedrála – sobota 27. června 2015 v 9.00 hodin. Primice: Mgr. Marek Coufal – 8. 7. Bezkov v 16:30 h. Mgr. Zdeněk Drštka – 27. 6. V 17:30 h Brno katedrála v 17:30h. Mgr. Tomáš Fránek, B.A. – 28. 6. … Číst více »

aktuality od 21. do 28. 6 2015

23 Čvn

 12. neděle v mezidobí                                      21. 6. 2015 Myšlenka z neděle: Svatý Bože, dej, ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě; vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o nás jako Otec a nikdy nás nepřestáváš vést. (Vstupní modlitba) Úmysly mše svatých: … Číst více »

aktuality od 14. do 21.6. 2015

14 Čvn

 11. neděle v mezidobí                                      Myšlenka z neděle: „Jedno od Hospodina žádám a po tom toužím: abych směl přebývat v Hospodinově domě po všechny dny svého života“. Co od Boha žádám já a po čem toužím? Úmysly mše svatých: Ne: – 8:00 … Číst více »

Prosba k zedníkům a pomocníkům

11 Čvn

Prosba adresovaní zedníkům i pomocníkům Práce na fasádě finišují. Vrchní omítka se bude – v příznivém počasí – natahovat 15. až 17. 6. Prosíme o pomoc zedníky, kteří v tyto všední dny mohou přijít. Dejte, prosím vědět. Do poutní slavnosti chceme dokončit … Číst více »

Pro školní děti ma mládež

11 Čvn

Pro děti a mládež: Ukončení školního roku bude 29. 6. v 16 hodin v kostele. Další program bude na faře. Součástí setkání bude vyhodnocení aktivity „mapování křížů“, májové pobožnosti, první pátky v měsíci a další… Je velmi vhodné ukončit školní rok a … Číst více »

aktuality od 7.6 – 14.6. 2015

11 Čvn

 Slavnost Těla a Krve Páně                                 Myšlenka z neděle: Mojžíš vzal knihu smlouvy a četl ji nahlas lidu. A oni řekli: „Poslušně splníme všechno, co mluvil Hospodin.“ A co řekneme dnes my? Splníme jen něco nebo všechno? A víme, co nám … Číst více »

Kaple Panny Marie Lurdské

31 Kvě

Kaplička P. Marie Lurdské, vestavěná do hráze „poloveckého rybníka“             Hostinský v Jersíně, pan Josef Hájek *9.2.1863, a jeho manželka Lucie, rozená Novotná *7.1.1868, koupili v roce 1912 pro svého mladšího syna Aloise mlýn pod poloveckým rybníkem (rybník p. Lubomíra Jurka, dnes … Číst více »

aktuality v týdnu od 31.5. do 7.6. 2015

31 Kvě

 Slavnost Nejsvětější Trojice Myšlenka z neděle: Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ Úmysly mše svatých: Ne: 8:00 – za děti u 1. sv. přijímání, jejich rodiny a farní společenství/ Na daný úmysl 10:30 Za Karla … Číst více »

aktuality v týdnu od 24. 5. do 31. 5. 2015

24 Kvě

 Slavnost Seslání Ducha svatého                         Myšlenka z neděle: „Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě“ (Sk 2,1). Na jednom místě jsme se dnes sešli i my. Jsme rádi, že jsme spolu? Přemýšleli jsme o tom, co máme společného? Radujeme … Číst více »