aktuality od 21.6. do 28.6.2020

22 Čvn

Neděle – 21. 6. – 12. neděle v mezidobí – První svaté přijímání:
7:45 – Za rodiče Pólovy, živou a zemřelou rodinu                
9:15 – Za děti, které přistupují poprvé ke svátostem a jejich rodiny.

Pondělí – Sv. Jana Fišera a Tomáše Mora – 7:00 – Za živou a zemřelou rodinu Jedounovu, Kosovu, Jurmanovanovu a přízeň.

Úterý – Sv. Josefa Cafasso – 7:00 – Za rodinu Mašterovu, Jakuba Mašteru, rodinu Fialovu, 5 synů.  

Středa – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele – 18:00 – Za Bořivoje Zacha, rodiče, sourozence, švagra a duše v očistci.

Čtvrtek – 7:00 – Za rodiče Fialovy, Hladíkovy, všechny příbuzné a duše v očistci. 17:30 – Blízkov

Pátek 18:00 – Za rodinu Indrovu, Pokorných a živou a zemřelou rodinu.

Sobota  – Sv. Cyrila Alexandrijského – 7:00 – Za Libuši a Otakara Salašovy, Bořivoje Řezníčka, Jiřinu Sýkorovou a zemřelé děti.

Neděle – 28. 6. – 13. neděle v mezidobí – Poutní slavnost v Měříně
7:45 – Za Františka, Marii a Boženu Jašovy, 2 rodiče a Josefa Cejpka 9:15 – Za farnost 14:00 – Te Deum a svátostné požehnání.

Další informace

Úklid v kostele zajišťuje Meziříčko.

Sbírka na farnost bude příští týden, při poutní slavnosti.

Sbírka na bohoslovce bude 5. července.

Poděkování rodičům i dětem, kteří přišli poděkovat Pánu Bohu za jeho pomoc v uplynulém školním roce. Také těm, kdo setkání v kostele i na zahradě připravili. 

Poděkování mužům za vyčistění okapů na kostele.

Poděkování všem, kdo připravili dnešní slavnost prvního svatého přijímání.

K prvnímu svatému přijímání přistoupilo 15 dětí, dvě přistoupí, z důvodu nemoci, později.Pamatujme v modlitbě. 

Kněží je dost nebo málo? Odpověď: Dost málo.

Základem nedostatku povolání je velká neznalost Krista Pána! Kdyby mladí lidé poznali, kdo to je Kristus, pevně sledovali v evangeliích a v hlasu Církve, že je svrchovaný znalec života se vším všudy a že pro nás lidi sám sebe naprosto strhujícím, nezadržitelným způsobem nasadil – mnozí by nechali všeho a šli by za ním.  Mons. Jiří Paďour OFMCap.

Velkou těžkostí je i hluchota k Božímu hlasu. Důležité je vstoupit do vztahu s Bohem skrze žité Boží slovo, modlitbu, svátosti, bližní. Učit se poznávat, přijímat a žít Boží slovo. Biskup Vojtěch

Děkuji Vám, že jste se nechali získat láskou Pána Ježíše. Jan Pavel II