aktuality od 28.6. do 5.7.2020

27 Čvn

Týden 28. 6. – 5. 7.

Neděle – 28. 6. – 13. neděle v mezidobí – Poutní slavnost   
              7:45 – Za Františka, Marii a Boženu Jašovy, 2 rodiče a Josefa Cejpka
              9:15 – Za farnost
            14:00 – Te Deum a svátostné požehnání

Pondělí – Slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla, hlavních ochránců Brněnské diecéze
             18:00 – Na poděkování Pánu Bohu za všechna dobrodiní.

Úterý – Sv. Římských prvomučedníků
             7:00 – Za rodinu Sedláčkovu, Rosických, Němcovu, živou a zemřelou
přízeň.

 Středa – 18:00 – Za Josefa a Josefku Peterkovy a duše v očistci. 19:00 – Černá

 Čtvrtek  – 7:00 – Za živou a zemřelou rodinu a na poděkování.

Pátek – Sv. Tomáše, apoštola – 18:00 – Za rodiče Blažkovy, živou a zemřelou rodinu a na poděkování za dožití se požehnaného věku.

Sobota  – Sv. Prokopa
               19:00 – Za Marii a Stanislava Frejlichovy, 2 rodiče a Jiřího Frejlicha.

Neděle – 5. 7. – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, věrozvěstů   
              9:15 – Za Bertu Dujčíkovu, rodinu Necidovu a Josefa Procházku.

Další informace
Poděkování za dary 3 500 Kč

Úklid v kostele zajišťuje Milíkov, následuje Nová Zhoř.

Vstupujeme do prázdninového času a jsme pozváni k prožívání: Počátek patří doslova a do písmene velikánům, sv. Petru a Pavlovi, sv. Tomáši, sv. Prokopu a sv. Cyrilu a Metoději. Trojice apoštolů, trojice věrozvěstů. Petr zosobňuje autoritu a řídící centrum – papežství. Pavel zase představuje člověka – křesťana, vrcholně svobodného svobodou, kterou přinesl Kristus. Petr drží v rukou klíče, které hlídají poklady tradice a představují hierarchickou moc v církvi, Pavel drží v rukou meč, kterým prosekává nové cesty v džungli pohanského světa. Petr představuje neochvějnou skálu církve, která zaručuje určité bezpečí a stabilitu. Pavel představuje ty, kteří hledají nové cesty šíření evangelia, je nástrojem Ducha svatého. Ne náhodou jsou v tyto dny posvěceni ke službě kněžské a jáhenské ti, které Pán volá. Svatý Cyril a Metoděj získali náš národ pro Krista. Získávat pro Boha, pro život s Bohem, to není nějaká přetahovaná mezi dalšími nabídkami.  Ale to vždy znamená nabídnout lepší způsob prožívání života, lepší perspektivy, znamená to společenství s Bohem, spása, věčný život. Sv. Cyril a Metoděj víru v Boha předávali dvojím způsobem: slovem – jazykem rodným Boží chválu pěli, mateřskou řečí knihy svaté psali. Získali láskou Kristu národ celý, život nám na vše věky zachovali. Jak je to důležité mluvit srozumitelným jazykem víry doma dětem, lidem ve společnosti. Sv. Tomáš nám ukazuje cestu víry, chce Zmrtvýchvstalého vidět. Sv. Prokop ukazuje moc pramenící z víry. Přeji požehnaný čas prázdnin a dovolených se svatými.