aktuality od 24.5. do 31.5. 2020

23 Kvě

Neděle 24. 5. – 7. neděle velikonoční.
7:45 – Za farnost 9:15 – Za Josefa a Věru Dohnalovy, Miroslava Dohnala, celou živou a zemřelou přízeň
Pondělí – 7:00 – Za rodiče Kafkovy, syna Františka, Josefa Jonáše, Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu.    
Úterý  –   7:00 – Sv. Filipa Neri – Za rodiče Jonášovy, živé a zemřelé z rodiny a duše v očistci
Středa – 18:00Sv. Augustina z Canterbury – Za Vlastu a Františka Kohlovy, jeho rodiče, sourozence a příbuzné.
Čtvrtek – 7:00 – Za rodiče Bradáčovy a celou rodinu.
Pátek –  18:00 – Za rodiče Šlechtickovy, 2 syny, živou a zemřelou rodinu Holubovu a duše v očistci.
Sobota  – Sv. Zdislavy – 18:00 –Modlitební setkání před Slavností Seslání Ducha svatého. 19:00 – Mše svatá s nedělní platností – Za rodiče Cejnkovy a syna Karla.
Neděle 31. 5. – Slavnost Seslání Ducha svatého – 9:15 – Za rodiče Vostálovy, Tůnovy, Kožených a Františka Vrbu 11:00 – Poutní slavnost v Geršově, 16:00 – Májová pobožnost u kaple Panny Marie ve Valše. 18:00 – mše svatá                                                 

Další informace
Při bohoslužbách prosím, dodržujte všechna hygienická opatření. Rozestupy, roušky, dezinfekci rukou. Děkuji.
Poděkování za finanční dary: Minulou neděli jste ve sbírkách a zvláštních darech věnovali pro farnost 24 440 Kč. V uplynulém týdnu ještě další 4 000 Kč. Novéna před slavností Seslání Ducha svatého začala v pátek. Přidejme se k těm, kteří církvi vyprošují Ducha svatého. Kráčejme ve stopách apoštolů, kteří nezůstali pasivní, ale společnou modlitbou vytvářeli cestu pro příchod Ducha svatého a společnou modlitbou stáli u zrodu nového společenství Božího lidu. Modleme se společně i individuálně.   
Májová ve Valše: Poslední neděle v květnu patří májové pobožnosti u kaple Panny Marie ve Valše. V letošním roce 31. května v 16 hodin. Tímto setkáním chceme především uctít Matku Boží Pannu Marii. Setkání ať je také poděkováním za pomoc a ochranu v časech těžkých, prosbou o Boží požehnání pro naši zemi. V letošním roce bude pouze májová pobožnost, bez následného setkání farnosti.  
Májové pobožnosti jsou v Měříně každý den v obvyklém čase. Připomínám výzvu papeže Františka k modlitbě svatého růžence v našich rodinách.
Příležitost k přijetí svátosti smíření je před každou mši svatou. Mimořádná příležitost bude v úterý 1. června odpoledne od 15. hodiny a v úterý 2. června před i po mši svaté do 9. hodin. Bude zde i cizí zpovědník. Svátost smíření ať je přípravou na Slavnost Těla a Krve Páně – 14. 6.  
Letní tábory bude možné pořádat, tedy i farní tábor. Přihlášky jsou na stolku.