Novéna před Slavností Seslání Ducha svatého a vigilie

16 Kvě

Po nanebevstoupení Skutky apoštolské nám zaznamenaly způsob, jakým očekávali apoštolé spolu s Pannou Marií, Ježíšem zaslíbeného Ducha svatého. Bylo to devět dní společných modliteb. Také dnešní křesťané se schází po devět dní před Slavností Seslání Ducha svatého ke společným modlitbám a … Číst více »

aktuality v týdnu od 17. do 24. 5. 2015

16 Kvě

Sedmá velikonoční neděle                                      Myšlenka z neděle: Otče svatý, zachovej je ve svém jménu. Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys je zachránil od Zlého. (Jan 17,11b.15) Úmysly mše svatých: NE: 8:00 – Za rodinu Svobodovu, Požárovu, Královu a Křičkovu/ … Číst více »

aktuality v týdnu od 10. do 17. 5. 2015

11 Kvě

 Šestá velikonoční neděle                                         Myšlenka z neděle: Pán Ježíš nás prosí: „Zůstávejte v mé lásce!“ Je to touha Božského srdce Páně a zároveň prosba adresovaná nám. Zvláštní, Ježíš nás o to prosí… Úmysly mše svatých: NE: – Za Marii Teplou, 2 … Číst více »

Besídka ke dni matek

4 Kvě

Oslava Dne matek Kolpingova rodina Měřín společně s farností  pořádají oslavu Dne matek. Program: 14:00 hod. májová pobožnost v kostele 15:00 hod. besídka ve společenstkém sále na faře. Posezení u kávy, čaje… Srdečně zveme      

Májové pobožnosti

4 Kvě

Měsíc květen je zasvěcen zvláštní úctě Panny Marie, Matky Boží. Májové pobožnosti v našem kostele: PO, ÚT, ČT a NE V 18 hodin, ve ST a PÁ před mši svatou. Úcta k Panně Marii vyplývá z jejího postavení a zapojení v dějinách spásy. V modlitbě „Magnifikat“ … Číst více »

Pozvání pro ministranty a mládež

4 Kvě

Pro ministranty Otec biskup Vojtěch zve všechny ministranty na diecézní pouť ministrantů. Program je na plakátě. Prosíme rodiče, aby kluky k účasti povzbudili a setkání umožnili. Bližší informace a přihlášky v sakristii. Pro mládež V sobotu 16. 5. se uskuteční druhá pěší pouť … Číst více »

Aktuality v týdnu od 3. 5. do 10. 5. 2015

4 Kvě

 Pátá velikonoční neděle                                       Myšlenka z neděle: Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a dostanete to. Úmysly mše svatých: NE: – 8:00 – Za Anežku Tomanovu, manžela, syna Josefa 10:30 – Za farníky/ Za … Číst více »

Aktuality v týdnu od 26.4. do 3.5. 2015

25 Dub

Čtvrtá velikonoční neděle                                        Myšlenka z neděle: „Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život.“ Jakou cenu musím mít v Božích očích? Cena, kterou máme, je cena, kterou nám dává Bůh ve svém srdci, je to cena jeho lásky … Číst více »

Farníkům

24 Dub

Slovo otce Františka Hrůzy na závěr děkovné mše svaté To bylo pěkné, co jsme zde dnes viděli a slyšeli. A zvlášť ta mše svatá byla důležitá. Mši svatou jsme Pánu děkovali. Já sám a vy se mnou, my společně. A … Číst více »

Rozhovor s otcem Františkem

19 Dub

Otče Františku, Před 65 lety jsi byl vysvěcen na kněze. Můžeš nám přiblížit tvoji cestu ke kněžství? Vyrůstal jsem ve věřící rodině, kde zvlášť maminka nám byla vzorem ve víře. Již jako malý chlapec jsem chtěl ministrovat, ale kněz mi to … Číst více »