aktuality od 10.5. do 17.5.2020

9 Kvě

Neděle 10. 5. – 5. neděle velikonoční

               7:45 – Za farnost
               9:15 – Za Josefa Smejkala, živé a zemřelé rodiny
Pondělí
               7:00 – Za Josefa Kopečného, rodiče, sestru, za rodiče Zachovy, syna Karla, přízeň, živou a zemřelou rodinu
               18:00 – Blízkov
Úterý  – 18:00 – Pavlínov
Středa –  Panny Marie Fatimské
                18:00 – Za rodiče Foltinovy, děti, celou rodinu a pronásledované
křesťany
Čtvrtek – svatého Matěje
                 7:00 – Za Petra Zemana, rodiče, sourozence a duše v očistci
Pátek –   18:00 – Na poděkování za přijatá dobrodiní, s prosbou o Boží požehnání
do dalších roků
Sobota  – sv. Jana Nepomuckého
               17:30
– Meziříčko
               19:00 – Mše sv. s nedělní platností – Za nemocnou osobu
6. neděle velikonoční
                 7:45 – Za Metoděje Tomana, manželku, rodiče Nožičkovy, Boží pomoc
a ochranu pro rodinu
                 9:15 – Za farnost

Další informace

Změna počtu účastníků na bohoslužbách je od pondělí 11. května, a to z dosavadních patnácti na sto účastníků. V naši farnosti se účastní nedělních bohoslužeb přes čtyři sta věřících. Za předpokladu, že někteří se nyní z různých důvodů nezúčastní, při odpočtu těch, kdo bohoslužbu přímo zajišťují a s vaší pomocí, jsme schopni zajistit podmínky ke konání bohoslužeb. Protože nevím, kdo se na bohoslužby příští neděli chystáte, kdo můžete a chcete při zajištění pomoci, prosím, přihlaste se. Je to potřebné!   

Poděkování všem za finanční příspěvek určený pro farnost. V tomto týdnu jste, v hotovosti i převodem na účet, darovali celkem 8 500 Kč. Poděkování také za vaše modlitby, oběti., či jakoukoliv pomoc.
Poděkování úklidové skupině z Pavlínova za úklid kostela. Od příští neděle bude opět pravidelná úklidová služba, jak jsme zvyklí. Možná bude i s novými tvářemi, to ovšem nezáleží na mně.
Poděkování všem, kdo jste kostel zdobily, i když bohoslužby nebyly, ale byl kostel otevřený k osobní modlitbě.
Poděkování i těm, kteří se starali a starají o farní zahradu a farní budovu.    

Mše svaté pro děti jsou od pátku 15. května obnoveny. Všechny děti zveme.  

Obnoveny byly i bohoslužby na vesnicích. Děkuji, že využíváme přijetí svátosti smíření. Přijetí svátosti smíření je možné před každou mši svatou. Protože nebyla velikonoční svátost smíření, koncem měsíce se plánuje dát příležitost větší.  Druhou neděli v červnu budeme slavit Boží Tělo, zde bychom měli být na tuto slavnost dobře připraveni.    

Dnes slavíme Svátek matek. Obvyklá oslava ještě není možná. Přijměte od nás aspoň kytičku modliteb. Vhodnou oslavou může být i večerní májová pobožnost.

Zjevení Panny Marie ve Fatimě a také poselství celému světu si zvláště připomeneme ve středu. Májová pobožnost začne v 17:30 hodin a následovat bude mše svatá.      

Nové výzvy:

Po seslání Ducha svatého, kdy se začalo tvořit nové společenství lidu – církev, stojí nejen ti, kteří uvěřili, ale i samotní apoštolové, před novými výzvami. Skutky apoštolské zachycují Petra a Jana, jak jdou do chrámu. U brány je chromý od malička, který prosí o almužnu. Oba apoštolové mu mohli dát několik drobných, tak jako všichni ostatní. Nemocný slyší od Petra: Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a chod. Vzal ho za ruku a pomohl mu vstát“. Nemocný žádal almužnu, dostal zdraví. Volání nemocného se stalo pro Petra výzvou, aby se podělil o svou víru a o moc, která z víry pramení.

Nouze v životě člověka, sucho, kůrovec, viry, nemoci, to všechno a mnohé další jsou výzvy. Můžeme splynout s davem, který „jde do chrámu“ a chromého si nevšimne nebo své svědomí utiší nějakou drobnou mincí. Můžeme dát více. Něco, co pramení ve víře v Ježíše. To staví člověka znovu na nohy.  

Mezi věřícími jsou ve velké oblibě májové pobožnosti, zaměření k úctě Matky Boží Panny Marie. Tyto pobožnosti jsou půl hodiny před večerní mši svatou, v ostatní dny v 18 hodin.

Nejen v živé paměti máme výzvu svatého otce Františka k modlitbě svatého růžence v rodinách. Papež František k ní vyzývá zvláště v měsíci květnu.