Živý růženec pro rodiče s dětmi.

23 Srp

Pobožnost živého růžence je rozšířena po celém světě, a také v naší farnosti. Vlastní modlitba růžence nebo desátku znamená procházet dějiny naší spásy s Ježíšem a Marií. Minulý školní rok se postupně vyvíjela myšlenka uvádět do této modlitby již malé děti. Prakticky … Číst více »

aktuality od 23. 8. do 30. 8. 2015

23 Srp

  21. neděle v mezidobí                                      23. 8. 2015 Myšlenka z neděle: „Já a má rodina budeme sloužit Hospodinu!“ Lid odpověděl: „Daleko ať je od nás myšlenka, že bychom opustili Hospodina a sloužili cizím bohům. Vždyť Hospodin je náš Bůh. Úmysly mše svatých: … Číst více »

Pěší a autobusová pouť na Velehrad

19 Srp

Společenství cyrilometodějských poutníků Vás srdečně zve na XV. pěší pouť na Velehrad 16. 8. 2015   neděle – předetapa – Radešínská Svratka – Vítochov – mše svatá v 19 hodin. (přihlášky a informace u P. Jana Davida  –  731322087) 17. 8. … Číst více »

aktuality od 16. 8. do 23. 8. 2015

19 Srp

Úmysly mše svatých: NE: 8:00 – Za rodinu Kašparovu, Sedláčkovu, Módlovu a duše v očistci/ Prosba o Boží požehnání pro manžele Švarcovy Po mši svaté – pěší pouť do Netína. 11:00 hlavní mše sv. v Netíně. PO – 7:00 – Za rodiče … Číst více »

aktuality od 9. 8. do 16. 8. 2015

8 Srp

19. neděle v mezidobí                                                          9. srpna Myšlenka z neděle: Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý, – blaze člověku, který se k němu utíká Úmysly mše svatých: Ne: 8:00 Za Josefa Zemana a rodiče, rodiče Šoukalovy, 3 syny, dceru, celý rod … Číst více »

Den na faře pro děti

26 Čvc

Středa 29. 7. 2015 Zveme děti na druhý prázdninový den na faře, který se uskuteční ve středu 29. 7. 2015. Příchod na faru je mezi osmou a půl devátou, rodiče si vyzvednou děti mezi patnáctou a patnáctou třicátou minutou. Společně … Číst více »

aktuality od 26. 7. do 2. 8. 2015

26 Čvc

 17. neděle v mezidobí                                       26. 7. 2015 Myšlenka z neděle: Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla – a tvoji zbožní ať tě velebí! – Ať vypravují o slávě tvého království, – ať mluví o tvé síle. Oči všech doufají v tebe … Číst více »

Nový kaplan se hlásí do služby

18 Čvc

Jmenuji se Zdeněk Drštka a narodil jsem se jako velmi malé dítě – stalo se tak 28. dubna 1980; od té doby jsem poněkud vyrostl. Kromě občasných výjezdů jsem valnou měrou trávil život v rodném Brně, kde jsem vystudoval ZŠ, … Číst více »

aktuality od 19. 7. do 26. 7. 2015

18 Čvc

16. neděle v mezidobí                                      19. 7. 2015 Myšlenka z neděle: Bože, buď stále s námi, a když nás voláš, abychom ti celým svým životem sloužili, rozmnož v nás víru, naději a lásku, abychom věrně plnili tvá přikázání. (vstupní modlitba) Úmysly mše … Číst více »

Povolání – vyslal je po dvou

12 Čvc

Vyslal je po dvou Není jednoduché dát dva lidi dohromady. Kdo někdy sestavoval například ubytování zájezdu, ví jak je to těžké. Ne každý si každým rozumí a snese. A to, i když se jedná o věřící. A přesto se evangelium … Číst více »