Večer chvály

31 Led

Večer chvály. V neděli 1. února v 18 hodin. Chvála je způsob modlitby, ve kterém uznáváme, že Bůh je a radujeme se z toho. V popředí této modlitby není to, že Bůh pro nás něco udělal, ale prostě se radujeme, že je. Při … Číst více »

Aktuality v týdnu od 1. 2. do 8. 2. 2015

31 Led

                                            4. neděle v mezidobí Modlitba z neděle: Prosíme tě, Bože, posilni nás svou milostí, abychom tě milovali celým srdcem a abychom měli opravdovou lásku také ke všem lidem. Skrze tvého Syna… Úmysly mše svatých:  8:00 – Za Marii Požárovu, … Číst více »

Křesťanské vzdělávání

24 Led

Nepopletli jsme to nějak? Nemáme tu naši víru nějak popletenou nebo propletenou s myšlením světa? Odpověď na otázku budeme hledat ve středu 28. ledna 2015 v 19 hodin. Téma setkání: modlitba Otče náš. Tématem provází. R.D. Jiří Polach

Aktuality v týdnu od 25. 1. do 1. 2. 2015

24 Led

Úmysly mše svatých Ne: – 8:00 – Za Františka a Annu Jonášovy, živé a zemřelé příbuzné a duše v očistci/ Za rodiče Simonidesovy, bratra, snachu, sestru, švagra a duše v očistci. 10:30 – za farníky. Po: – 7:00 – Za Jaroslava Blažka, … Číst více »

aktuality v týdnu od 18. 1. do 25. 1. 2015

17 Led

                                   2. neděle v mezidobí 18. 1. 2015 Myšlenka z neděle: „Modlit se neznamená hodně myslet, ale hodně milovat.“ Modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Mnoho zmůže a velmi je účinná modlitba spravedlivého! (Jak 5,16) Úmysly mše svatých:  … Číst více »

Hnutí Modlitby Matek zvou na modlitební TRIUUM

17 Led

Po tři dny se chceme nechat intenzivněji vést Božím slovem, čas naplnit modlitbou, odpuštěním a radostí ze života s Bohem. Setkání se uskuteční: pátek v 19:00 h, sobota v 18:00 h, neděle v 18:00 h. Pátek je veden zvoláním „odpusť nám naše viny“. Odprošujeme … Číst více »

Tříkrálová sbírka

10 Led

Děkujeme všem, kdo se vydali k příbytkům mnohých, při Tříkrálové sbírce. V Měřínské farnosti jste darovali celkem 120 764 Kč. Měřín a Pustina 56 925 Kč, Blízkov 14 390 Kč, Pavlínov 13 243 Kč, Dědkov 1950 Kč, Chlumek 7 696 Kč, Meziříčko 6 607 Kč, Černá 5 562 Kč, … Číst více »

aktuality v týdnu od 11. 1. do 18. 1. 2015

10 Led

Svátek Křtu Páně                                                     Úmysly mše svatých:   Ne:  Křtu Páně – 8:00 – Za farníky/Za manžele Šebkovy a duše v očistci 10:30 – Za Františka a Marii Jašovy, 2 rodiče a Josefa Cejpka Po: – 7:00 – Za rodinu Koudelovu, Čamkovu … Číst více »