Zpověď v době epidemie aneb dokonalá lítost

28 Bře

V Katechismu Katolické církve se v bodě 1484 píše: “Individuální a úplná zpověď a rozhřešení zůstávají jediným řádným způsobem, jímž se věřící smiřují s Bohem a s církví, ledaže by je od této zpovědi omlouvala fyzická nebo jiná běžně nepřekonatelná nemožnost.”

Momentálně se nacházíme v situaci, kdy je z morálního  hlediska důležité myslet na svoje zdraví, stejně jako na zdraví  ostatních  obyvatel naší země.

Ohledně lítosti se Katechismus vyjadřuje takto: “Lítost zaujímá první místo mezi úkony kajícníka. Je to  bolest ducha a odsouzení spáchaného hříchu, spojené s předsevzetím v budoucnu už nehřešit.” (bod 1451) Velmi důležitou skutečností je také následující bod: “Vyvěrá-li lítost z lásky k Bohu, milovanému nade vše, nazývá se  DOKONALÁ lítost (je to lítost z lásky – caritatis contritio).  Taková lítost odpouští všední viny; dosáhne také odpuštění smrtelných hříchů, zahrnuje–li pevné předsevzetí jít ke svátostné zpovědi, jakmile to bude možné. (bod 1452)

Na základě učení Katolické církve vás chceme ujistit, že v současné situaci nás Bůh chce obejmout novým způsobem a my Mu to potřebujeme dovolit. Dovolte Mu, aby vám odpustil hříchy nejen prostřednictvím kněze, ale i On sám. Jakmile se situace upokojí a svátosti se opět začnou vysluhovat, tehdy Mu budete moci všechno vyznat i před knězem. Budeme vám k dispozici.

Bůh nám daroval svátostný život, který je centrem křesťanského kultu a života našeho vztahu s Bohem. Avšak Bůh k nám může vstoupit  a také vstupuje i jiným způsobem, mnohokrát pro nás neznámým či neočekávaným. Chceme vás pozvat, abyste tyto dny využili ke ztišení se v osobní modlitbě, nebo v kruhu svých nejbližších v domácnosti, a prosili o otevřené srdce a oči pro toto Boží působení v každé chvíli našeho všedního života. /převzato – kapucíni/

Sv. Augustin učí:
„Kdo uzná své hříchy a odsoudí je, souhlasí už s Bohem. Bůh odsuzuje všechny hříchy: a pokud je odsoudíš i ty, spojuješ se s Bohem. Člověk a hříšník, to jsou dvě rozdílné skutečnosti: člověk je Boží dílo, hříšník je tvoje dílo, člověče znič, co jsi udělal ty, aby Bůh spasil, co učinil On. Když tě začne mrzet, co si provedl, tehdy začínají tvé dobré skutky, protože jsi odsoudil své špatné skutky. Dobré skutky začínají uznáním špatných skutků. Konáš pravdu a přicházíš ke Světlu.“ (In Evang. Joh. Tract. 12,13)

Pozvání

K přípravě na Velikonoce platí pro nás katolíky od roku 1215 vyzpovídat se ze svých hříchů a potom v době velikonoční přijmout Tělo Páně. Jak jsem psal minulý týden, letošní půst je díky pandemii jiný. Přesto hledáme cestu, jak i v tomto čase pomoci k obnovení vztahu se Vzkříšeným Ježíšem, který je naši jedinou jistotou. Když není možné přijmout odpuštění ve svátosti smíření, je třeba upřímně litovat svých hříchů a modlit se za odpuštění. Vybízím vás k upřímné lítosti nad svými hříchy. Projděte si zpovědní zrcadlo v kancionále a prorozjímejte text podobenství o návratu marnotratného syna (evangelium sv. Lukáše 15 kapitola). Pokud to bude pro vás možné, připojte se ke kající bohoslužbě, která proběhne na květnou neděli 5. 4. v 18:00 h., bohoslužbu budeme přenášet přes internet. Pozvěte k účasti také ty, se kterými sdílíte domácnost. K této bohoslužbě si připravte Nový zákon, kříž a svíci. I v čase karantény mohu jít k svému Otci a říci mu: „Otče, zhřešil jsem proti tobě i proti Bohu…“  Všechny vás zdravím . P. Pavel, děkan

Jak se připojit? Najdeme si Yotube a do vyhledavače dáme farnost Velké Meziříčí. Stránka se zobrazí.

l