Milí farníci farnosti Měřín a Uhřínov

28 Bře

V dnešní noci se opět změnil čas. Patrně nám to moc nevadilo, že noc byla kratší, podstatné je to, že náš život je určován časem novým. Pro křesťany začal nový čas počátkem postní doby, která za několik málo dnů vyvrcholí velikonočními svátky.

Evangelium dnešní neděle nás přivádí do Betánie, která se nachází nedaleko Jeruzaléma. V Betánii, krátce před velikonočními svátky vzkřísil Ježíš přítele Lazara z mrtvých. Po čtyřech dnech, kdy byl Lazar v hrobě, ho zavolal zpět k životu. Za několik dní sám po své smrti na kříži, vstává k životu.

Přeji všem, aby náš život nebyl pohřben do strachu, obav ze situace, z nákazy, atd. Přeji, abychom se nenechali svázat mediálními informacemi, zachovali si čistou hlavu, pevnou víru, silnou naději a srdce plné lásky ke Kristu.