aktuality od 12.7. do 19.7.2020

11 Čvc

     Neděle 12. 7. 2020 – 15. neděle v mezidobí

7:45 – Za Annu a Františka Syslovy, tetu Leonardu, 2 rodiče, živou a zemřelou rodinu. 9:15 – Za farnost   

Pondělí – sv. Jindřicha 7:00 – Za Jiřího Klímu a rodiče, rodiče Čermákovy, 2 dcery a duše v očistci.

Úterý – Bl. Hroznaty – mše sv. nebude.

Středa – Sv. Bonaventury 19:00 – Za Ludmilu a Karla Doubkovy, Vojtěcha Horáka a Boží požehnání pro rodinu.

Čtvrtek – Panny Marie Karmelské – 7:00 – Za Jiřího Zahradníčka a celou rodinu.

Pátek – Bl. Česlava a Hyacinta – 7:00 – Za Marii Doležalovu, sestru, bratra, švagra, 2 rodiče, duše v očistci a Boží ochranu pro celou rodinu.

Sobota  – 19:00 – za farnost.

Neděle 19. 7. 2020 – 16. neděle v mezidobí

9:15 – Za Vladimíra Pytnera, manželku, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

Další informace

Poděkování za dary 3000 Kč, ve prospěch kostela. Sbírka na farnost bude 26. 7. 2020

Poděkování za dary do sbírky na bohoslovce. celkem jste darovali 15 240 Kč.

Úklid v kostele zajišťuje Pustina a Geršov, následuje Blízkov.

Informace k pěší pouti do Kostelního Vydří jsou na stolcích u vchodu do kostela.