aktuality od 19.7. do 26.7.2020

18 Čvc

Neděle 19. 7. 2020 – 16. neděle v mezidobí
9:15 – Za Vladimíra Pytnera, manželku, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

Pondělí – sv. Eliáše – 7:00 – Za Vlastu a Stanislava Klímovy, 2 rodiče, zemřelou přízeň a duše v očistci.

Úterý – 7:00 – Za Františka a Vlastu Kolovy, živou a zemřelou rodinu
19:00 – Blízkov.

Středa – sv. Marie Magdaleny  – 14:00 – Pohřeb paní Ludmily Čížkové z Jersína 19:00 – Za rodiče Cejnkovy, Karla Cejnka, rodiče Prokopovy a duše v očistci.

Čtvrtek  – sv. Brigity – 7:00 – Za zemřelého kněze.

Pátek – sv. Šarbela – 19:00 Za rodiče Novotných a 2 syny.

Sobota – 19:00 – Za rodiče Kubišovy, syna Josefa, rodiče Padalíkovy a zemřelou přízeň.

Neděle 26. 7. 2020 – 17. neděle v mezidobí
9:15 – Za zemřelého Františka Jaše, 2 rodiče, celou živou a zemřelou rodinu
11:00 – Poutní slavnost v Jersíně.

Bůh rozhodl, aby byla neděle svátečním a požehnaným časem, zapsaným do věčnosti. Jaké rozhodnutí dáme my?

*****
Další informace

Poděkování za dar 1000 Kč, ve prospěch našeho kostela.

Sbírka na farnost bude 26. 7. 2020

Úklid v kostele zajišťuje Blízkov, následuje Černá.

Světci – svědci – tohoto týdne: sv. Eliáši, sv. Marie Magdaleno, sv. Brigito, sv. Šarbeli, sv. Jakube, sv. Joáchyme a Anno, orodujte za nás.

Sv. Brigita Švédská, manželka, matka osmi dětí, řeholnice (svátek 23. 7.) Narodila se na poč. 14. stol. Na zámku ve Švédsku. Ve 14. letech se provdala za místokrále z Norska. Společně vstoupili do III. řádu sv. Františka. Měli celkem 8 dětí, které vychovávali v k lásce k Bohu a bližním. S manželem vychovali světici sv. Kateřina Švédskou. Byla ženou velké lásky k Bohu a lidem.

Duchovní život, který žila spolu s manželem, se vyznačoval: častým přijímání svátostí, společnou modlitbou breviáře, společným čtením Písma svatého a to i s celým společenstvím domu, včetně služebnictva, skutky milosrdenství a postem.

Událost ze života, která ovlivnila celý její život: Když měla kolem 10 roků, viděla ve vidění trpícího Spasitele. S dojetím se ho ptala: „Pane, kdo tě zranil? Spasitel ji odpověděl: Všichni, kdo si neváží mé lásky. Za lidi jsem zemřel a mnozí o tom ani neví nebo nechtějí vědět.“ Na Brigitu to působilo jako povzbuzení v úsilí o dokonalost po celý život. Nebylo dne, kdy by nepamatovala na utrpení našeho Pána. Pane, kdo tě zranil? Podobně jako Brigita chápeme, že Boha můžeme zranit jen hříchem. Brigitu pohled na trpícího Spasitele vedl k tomu, že každého sebemenšího hříchu velmi litovala, konala pokání za hříchy nejen své, ale celého světa.