aktuality od 26.7. do 2.8. 2020

26 Čvc

Neděle 26. 7. 2020 – 17. neděle v mezidobí

9:15 – Za zemřelého Františka Jaše, 2 rodiče, celou živou a zemřelou rodinu 11:00 – Poutní slavnost v Jersíně.

Pondělí – sv. Gorazda a druhů – 7:00 – Za zemřelé rodiče, bratra Jiřího a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje.

Úterý – 7:00 – Za rodiče Fialovy, Hladíkovy, všechny příbuzné. 19:00Černá.

Středa – sv. Marty – 19:00 – Za Jarmilu a Stanislava Holánovy, živou a zemřelou rodinu.

Čtvrtek  – sv. Petra Chryzologa – 7:00 – Za zemřelého kněze.

Pátek – sv. sv. Ignáce z Loyoly – 19:00 Za zemřelou Annu Nožičkovu, manžela, rodiče Tomanovy, vyprošení zdraví pro celou živou rodinu.

Sobota  – sv. Alfonse Maria z Liguori – 7:00 – Za rodinu Vávrovu a Coufalovu. 11:00 – Za novomanžele.

Neděle 2. 8. 2020 – 18. neděle v mezidobí

7:45 – za farnost – 9:15 – Za rodiče Jindřicha a Karolinu Fialovy, bratra Miroslava, příbuzné.

Další informace

Poděkování za dar 8 500 Kč, ve prospěch farnosti.

Úklid v kostele zajišťuje Černá, následuje Jersín.

Festival UNITED Online – jedná se nejen o hudební festival křesťanských kapel z české republiky i zahraničí, obsahuje i různé přednášky, svědectví, modlitby, poradenství. Vzhledem k situaci ohledně viru, bude festival vysílán ONLINE. Společně můžeme prožít festival i na faře. 21. 8. – 22. 8. 2020. Bližší informace www.festivalunited.cz a na faře.

Bůh nás vidí jako perlu: Na této zemi byl jeden marnotratný syn. Ten se tak zamiloval do špinavého, dobitého, hříšného člověka, že zanechal všeho, dokonce i své božství. Šel a „koupil tu perlu“, to malé zrnko písku za cenu svého života: „prodal všechno, co měl“. Zabalil ji do lastury své lásky a od této chvíle to „malé nic“ přetváří v krásu, která bude zářit v nebeském království. Víš, jak se ten syn jmenuje? Je to Ježíš. Víš, jak se jmenuje ten člověk? Zde vyslov svoje jméno. Rozumíš, ty jsi tou vzácnou perlou! Bůh, aby tě získal, dal všechno, dal sebe. Přijal tě za své dítě. Nyní tě připravuje, abys zasedl za stůl svatební hostiny ve věčnosti. Prosím tě, když toto všechno víš, žij jako vzácná perla, vědomá si své hodnoty. Žij ve vší pokoře, protože tvoje vzácnost není z tebe, ale je to dar nebeského Otce. Každý den na sebe nabaluj novou vrstvu perletě tím, že dovolíš Bohu, aby na tobě stále pracoval, abys zazářil v jeho království. Stát se zářící perlou je náročné. Proto i tebe Bůh vybízí: „Žádej si, co chceš a dám ti to.“ Šalamoun si prosil moudrost a schopnost rozlišovat dobro od zlého, schopnost vést druhé lidi ke stolu v zaslíbené zemi. Často Pána Boha pros o místo v nebeském království, o vytrvalost žít s ním, o čisté srdce…