aktuality od 2.8. do 9.8. 2020

2 Srp

18. neděle v mezidobí – 7:45 – za farnost 9:15 – Za rodiče Jindřicha a Karolinu Fialovy, bratra Miroslava, příbuzné

Pondělí – 7:00 – Za rodinu Svobodovu, Královu, Požárovu a Smejkalovu.

Úterý – Sv. Jana Marie Vianney: 7:00 – Za Růženu Zahálkovu a její rodiče 19:00Pavlínov

Středa – Posvěcení Římských basilik Panny Marie: 19:00 – Za rodiče Sýkorovy, Bartošovy a syna Františka.

Čtvrtek  – Svátek proměnění Páně: 7:00 – Za Josefa Doležala, syna Josefa, snachu Jaroslavu, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

Pátek – Sv. Sixta II. a druhů, sv. Kajetána: 18:00 výstav Nejsvětější svátost a příležitost ke sv. smíření. 19:00 – Za Marii a Vlastimila Procházkovy, Jiřinu a Josefa Rážkovy a živou a zemřelou rodinu.

Sobota  – Sv. Dominika: 7:00 – Za manžele Moravovy a celou rodinu. 11:00 – uložení do hrobu zemřelého Josefa Hrady.  

Neděle 9. 8. 2020 – 19. neděle v mezidobí: 7:45 – Za Františka Sýkoru, živou a zemřelou rodinu. 9:15 – Za farnost.

Další informace

Poděkování všem, kdo jste přispěli do sbírky minulou neděli. Celkem jste darovali 20 300 Kč v Měříně, 4 061 Kč při pouti v Jersíně. Poděkování za dar 1 000 Kč, ve prospěch farnosti.

Úklid v kostele zajišťuje Jersín, následuje Pavlínov 1.

„Dá-li Bůh.“ – Uvažujeme – připravujeme

Kdy budeme malovat kostel? To je jedna z otázek, která občas zaznívá. Máme mnoho důvodů pro a mnoho otázek, na které hledáme odpověď. Důvody „pro“, ty asi mnozí vidíme. Kostel je přece jen dům Boží, navíc náš chrám je ještě kulturní památkou velké hodnoty, v tomto chrámě se spojuje život mnoha generací… otázek je také mnoho, týkají realizace, našeho zapojení do díla, financí. Na poslední neděli v srpnu, plánujeme v podvečer setkání farníků a zájemců. Všechny zájemce již dnes zveme.

   Myslet o prázdninách, při vysokých teplotách na vánoce, není obvyklé. Přesto již připravujeme, na 27. 12. vánoční koncert s MORAVANKOU. Koncert směřuje především k oslavě Narození našeho Pána, k vánočnímu slavení. Není tajemstvím, že soubor Moravanka slaví 50 roků svého trvání a kapelník životní jubileum. Předprodej vstupenek bude od října na faře. Cena vstupenky 200 Kč. Zakoupení vstupenky může být vhodným vánočním dárkem.

„Vy jim dejte jíst!“ Ve filmu „Misse lásky“, který pojednává o působení misionářů mezi chudými domorodci, je slavena mše svatá. Nápadné je to, že u oltáře jsou koše plné chlebů. Při sv. přijímání kněz tyto chleby rozdává lidem se se slovy: „Tělo Kristovo.“ Ježíš vždy odpoví lidem na jejich potřeby konkrétním způsobem.