aktuality od 9.8. do 16.8.2020

2 Srp

Neděle 9. 8. – 19. neděle v mezidobí

7:45 – Za Františka Sýkoru, živou a zemřelou rodinu 9:15 – Za farnost.

Pondělí – sv. Vavřince – 7:00 – Za rodiče Peterkovy

Úterý – sv. Kláry – mše svatá není.

Středa – sv. Jana Františka de Chantal 7:00 – Za rodinu Škodovu, Vyskočilovu, Simonidesovu a Boží ochranu pro celou rodinu.

Čtvrtek  – sv. Poncián a Hypolit – 18:00 – Modlitba sv. růžence.

Pátek – sv. Maxmilián Kolbe – 19:00 – Za Jana Kubíka, jeho rodiče, sestru a za Theodora Doubka.

Sobota  – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – 8:00 – Za farnost.

Neděle 16. 8. – 20. neděle v mezidobí – 7:45 – Za rodiče Panáčkovy, syna Miroslava, celou živou a zemřelou přízeň.

Pouť v Netíně

Informace pro farnost Měřín

Úklid v kostele zajišťuje Pavlínov 1, následuje Pavlínov 2

Na pouť do Netína chceme putovat se sochou Panny Marie. Rodiče prosíme, vypravte družičky a mládence.

Sbírka pro farnost bude v neděli 23. 8.

Přeji požehnaný odpočinkový čas