Svátek Božího milosrdenství

28 Bře

Svátek Božího milosrdenství Pán Ježíš, který se zjevil sv. Faustyně Kowalské  (1935), si přál, aby Církev oslavovala   o   první  neděli  po  slavnosti  Zmrtvýchvstání  jeho milosrdenství.   Svátek Milosrdenství není jen dnem zvláštního kultu, ale především dnem mimořádných milostí pro všechny lidi, … Číst více »

Velikonoce ve farnosti

28 Bře

Velikonoce ve farnosti Začátky bohoslužeb: Květná neděle – 8:00 a 10:30 h. 14:00 Křížová cesta. Zelený čtvrtek – 18:00 h. Velký pátek – 18:00 h. Velikonoční vigilie – 20:00 h. Hod Boží velikonoční – 8:00 a 10:30 h. Pondělí velikonoční … Číst více »

Aktuality Svatý týden

28 Bře

 Květná neděle                Myšlenka z neděle: S palmami v rukou doprovázíme Krista a uznáváme ho králem světa. Je i mým králem? Chceme ho doprovázet v liturgii celého svatého týdne. Úmysly mše svatých: 8:00 – Za farníky/Na úmysl dárce 10:30 – Za Františka Padalíka, … Číst více »

Aktuality v týdnu od 22.3. do 29.3.2015

21 Bře

  Pátá neděle postní Myšlenka z neděle: Jestliže chceme být tam, kde je Kristus, nepřehlédněme cestu k přebývání s ním. Je to služba a následování.  Úmysly mše svatých: Ne: 8:00 – Za Josefa Zemana, 2 rodiče, Boží pomoc a ochranu pro rodinu, za Josefu … Číst více »

aktuality od 15.3. do 22.3. 2015

16 Bře

 Čtvrtá neděle postní Myšlenka z neděle: Nekonečně milosrdný Bůh nás miloval svou velikou láskou, a když jsme byli mrtví pro své hříchy, přivedl nás k životu zároveň s Kristem. Milostí jste spaseni!  Úmysly mše svatých: Ne: 8:00 – Za Marii Doležalovu, … Číst více »

aktuality od 8.3. do 15.3 2015

8 Bře

 Třetí neděle postní  Myšlenka z neděle: Hospodine, Bože zástupů, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budeme zachráněni!  Žl 80,20 Úmysly mše svatých: NE: 8:00 – Za Josefa Tomana a duše v očistci/Za Františku Krejčovu a manžela 10:30 – za farníky 14:00 křížová … Číst více »

Pro děti

1 Bře

Monstrance v kostele Monstrance je schránka, kde se uchovává Tělo Pána Ježíše. Je uložena ve svatostánku a je často bohatě zdobena. Po celý rok si uvědomujeme lásku Pána Ježíše, který přebývá v Nejsvětější svátosti. V kostele máme vytvořenou dřevěnou monstranci, která nás bude … Číst více »

Postní putování nejen pro děti

1 Bře

Kříže ve farnosti Kříže jsou stálou připomínkou Boží lásky, která se projevila v Kristu ukřižovaném a vzkříšeném. Stavěly se ke cti a slávě Boží, také na místech, kde se odehrály významné věci, na vstupu do vesnice, či města – u kříže se loučili … Číst více »

Aktuality v týdnu od 1 . 3. do 8. 3. 2015

1 Bře

 Druhá neděle postní Úmysly mše svatých: NE: 8:00 – Za Františka a Marii Necidovy, Hermínu a Karla Lázničkovy a Bertu Dujčíkovu/Za všechny dobrodince živé i zemřelé 10:30 – za farníky 18:00 – Před tím než trpěl… křížová cesta. Po: 7:00 … Číst více »

Postní duchovní obnova ve farnosti

22 Úno

Postní duchovní obnova je časem zamyšlení, modlitby, urovnání vztahů s Bohem i lidmi… je to dar od Boha na naší cestě životem do nebeského království. Znamená to podívat se na život Božím pohledem. Duchovní obnova je nepostradatelná součást křesťanského života. V naší … Číst více »