aktuality od 20.10. do 27.10.2019

20 Říj

29. neděle v mezidobí                                              20.10. 2019

Úmysly mše svatých:

Ne: Den modliteb za misie 7:45 Za farnost – 9:15 – Za rodinu Moravovu.

PO: – 7:00 – Za Alenu Štěpánkovu, Josefa Urbana, rodinu Svinkovu.

ÚT: – sv. Jana Pavla II. 7:00 Za rodiče Nožičkovy, rodiče Krejčovy, Jiřího Odehnala, Ludvíka Matouška a dceru Jiřinu  – 18:00 – Černá 

ST: – sv. Jana Kapistránského – 18:00 –  Za rodiče Chlubnovy, Rosovy, o Františka, živou a zemřelou rodinu.

ČT: – sv. Antonína Maria Klareta – 7:00 – za Růženu Zahálkovu a její rodiče.

PÁ: – 18:00 – Za rodinu Musilovu, syna, dceru, manžela, rodinu Fialovu, Peroutkovu a duše v očistci.  

SO 7:00 – Za živou a zemřelou rodinu Černých 16:30 Za živé a zemřelé členy požárních sboru Měřín a na poděkování.

Ne: – 7:45 Za Annu a Františka Syslovy, tetu Leonardu a příbuzné – 9:15 – Za živé a zemřelé členy mysliveckého sdružení. 18:00 – 19:15 Příležitost k přijetí sv. smíření před památkou zemřelých.  

Další informace pro farnost Měřín

O čistotu kostela pečuje Měřín 1, následuje Měřín 2.

Poděkování všem, kdo jste přispěli do dnešní sbírky, která je určena na podporu misijní činnosti církve.

Poděkování všem, kdo přispějete do sbírky příští neděli, která je určena pro farnost.

Mše svatá ke cti sv. Huberta bude příští neděli v 9:15 h. Hlavním celebrantem je P. František Eliáš.

Změna času bude 27. 10. Hodiny se posunou z 3:00 na 2:00.

Pouť lesáků: Vlastníci a správci lesů, všichni pracující v lesním hospodářství i ti, kteří jen mají rádi les, jsou zváni na „Pouť lesáků“. Bude slavena v pondělí 28. října 2019 od 17.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Netíně.

Oslava sv. Martina v Pavlínově bude v sobotu 9. 11. odpoledne.

Charitativní akce – Tradiční předvánoční jarmark bude jako obvykle třetí adventní neděli po bohoslužbách. Děkujeme všem, kdo jste se zapojili v loňském roce. Zároveň prosíme, popřemýšlejte již nyní o zapojení v letošním roce.


“Dovolte mi, abych Vám upřímně poděkoval za modlitby a veškerou podporu papežských misií v loňském roce. Díky Vaší loňské štědrosti můžeme pomoci chudým lidem v šesti zemích tří kontinentů částkou necelých 15 milionů korun. Pomáháme tak v Ugandě, Zambii, Bangladéši, Indii, Srí Lance a Paraguay s pastoračními a edukačními projekty. Podporujeme katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky a podporou řeholních kongregací a diecézních organizací podáváme pomocnou ruku všem potřebným.” / jáhen Leoš Halbrštát, ředitel Papežských misijní děl v ČR./