aktuality od 13.10 do 20.10.2019

15 Říj

28. neděle v mezidobí                                              13.10. 2019

Úmysly mše svatých:

Ne: 7:45 Za farnost  9:15 – Za Josefa Zemana, Boží pomoc a ochranu pro živou a zemřelou rodinu a duše v očistci. 18:00modlitba chvály.

PO: – sv. Kalista I., papeže 7:00 – Za Annu a Ladislava Kosourovy.

ÚT: – sv. Terezie od Ježíše – 7:00  – Za Anežku Jurkovu, manžela a rodiče 18:00 – Jersín 

ST: – sv. Hedviky, sv. Markéty Marie Alecoque – 16:45 Blízkov 18:00 – Za Františka Doležala, sestru, zemřelou přízeň a duše v očistci.  

ČT: – sv. Ignáce Antiochijského 9:00 –  Za rodiče Hladíkovy, syny Františka a Václava, manželku Jarmilu, vnuky, manžele Mrázovy, živé a zemřelé příbuzné.

PÁ: – Svátek sv. Lukáše, evangelisty – 18:00 – Za rodinu Štěpánkovu a celou přízeň.

SO sv. Pavla od Kříže – 7:00 – Za Libuši Zemanovu, rodiče a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje. 11:00 za novomanžele, Blízkov.

Ne: – Den modliteb za misie – 7:45 Za farnost – 9:15 – Za rodinu Moravovu.

Další informace pro farnost Měřín

O čistotu kostela pečuje Pavlínov 2, následuje Měřín 1.

Co je před námi v měsíci říjnu, na co se připravujeme.

Měsíc říjen je tradičně nazýván Růžencový měsíc. Svátek Panny Marie Růžencové slavíme 7. října. Papež František vyhlásil tento měsíc za měsíc misijní. Máme si v něm více uvědomit svůj křest – přijetí za Boží děti, a také poslání hlásat radostnou zvěst evangelium. Budeme prožívat nebo necháme plynout? Neděle 13. modlitba chvály. Setkání kněží z děkanství bude 17. 10. v naší farnosti. Začátek je v 8:30 modlitbou růžence a následnou mši svatou. 18. října putují biřmovanci do Osové Bítýšky na víkendové soustředění. Modleme se za ně i děti naší farnost. Misijní neděle bude 20. října. Sbírka této neděle je určena na misie. Pravidelná sbírka na farnost se přesouvá na neděli 27. 10. Mše svatá s oslavou sv. Huberta bude 27. 10. v 9:15. h.

Charitativní akce – Tradiční předvánoční jarmark bude jako obvykle třetí adventní neděli po bohoslužbách. Děkujeme všem, kdo jste se zapojili v loňském roce. Zároveň prosíme, popřemýšlejte již nyní o zapojení v letošním roce. Účel, na který poputuje vaše srdce formou výrobku, či financí, bude zveřejněn v nejbližší době.

Tradiční Bazar dětského oblečení spojený se sběrem šatstva, je od pondělí 14. do čtvrtka 17. října.

Zvu každého křesťana na jakémkoli místě a v jakékoli situaci k tomu, aby se hned dnes navrátil ke svému osobnímu setkání s Ježíšem Kristem, nebo alespoň aby učinil rozhodnutí, že se s ním chce setkat a že ho bude každý den bez ustání hledat. Nikdo nemá sebemenší důvod myslet si, že se ho toto pozvání netýká, protože z radosti, kterou dává Bůh, není nikdo vyloučen. /Papež František/