aktuality od 6.10. do 13.10.2019

6 Říj

27. neděle v mezidobí                                               6.10. 2019

Úmysly mše svatých:

Ne: 7:45 Za farnost  9:15 – Za Libora Krčála, živou a zemřelou rodinu.

PO: – Památka Panny Marie Růžencové – 7:00 – Za členy růžencového bratrstva Měřínské farnosti. 18:00 – Meziříčko.

ÚT:15:00 – Kremační rozloučení s panem Jiřím Zahradníčkem z Černé 18:00 – Za rodinu Bočánkovu, Sýkorovu, a Janouškovu.

ST: – 18:00 – Za Josefa Bendu, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.  

ČT: – 7:00 – Za rodiče Vávrovy, za živou a zemřelou přízeň a duše v očistci.

PÁ: – Sv. Jana XXIII, papeže 13:00 za novomanžele 18:00 – Za rodinu Necidovu, Lázničkovu, Bertu Dujčíkovu a duše v očistci.

SO – Sv. Radima 7:00 – Na poděkování za 45 let společného života a za celou živou a zemřelou přízeň.

Ne: – 7:45 Za farnost  9:15 – Za Josefa Zemana, Boží pomoc a ochranu pro živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.


Další informace pro farnost Měřín

O čistotu kostela pečuje Pavlínov 1, následuje Pavlínov 2.

Kalendáře na příští rok je možné prohlédnout a zakoupit v sakristii. Nabídka platí do 15. listopadu.

Charitativní akce – Tradiční předvánoční jarmark bude jako obvykle třetí adventní neděli po bohoslužbách. Děkujeme všem, kdo jste se zapojili v loňském roce. Zároveň prosíme, popřemýšlejte již nyní o zapojení v letošním roce. Účel, na který poputuje vaše srdce formou výrobku, či financí, bude zveřejněn v nejbližší době.

Poděkování za dar 1000 Kč ve prospěch farnosti.

Poděkování vám, kteří jste v minulém týdnu pomohli při čistění a ladění varhan.

Co je před námi v měsíci říjnu, na co se připravujeme.

Měsíc říjen je tradičně nazýván Růžencový měsíc. Svátek Panny Marie Růžencové slavíme 7. října. Papež František vyhlásil tento měsíc za měsíc misijní. Máme si v něm více uvědomit svůj křest – přijetí za Boží děti, a také poslání hlásat radostnou zvěst evangelium. Budeme prožívat nebo necháme plynout? Neděle 13. modlitba chvály. Setkání kněží z děkanství bude 17. 10. v naší farnosti. Začátek je v 8:30 modlitbou růžence a následnou mši svatou. 18. října putují biřmovanci do Osové Bítýšky na víkendové soustředění. Modleme se za ně i děti naší farnost. Misijní neděle bude 20. října. Sbírka této neděle je určena na misie. Pravidelná sbírka na farnost se přesouvá na neděli 27. 10. Neděle 20. 10. je křestní nedělí. Mše svatá s oslavou sv. Huberta bude 27. 10. v 9:15. h.

„Pamatujte, že srdcem církevního misijního poslání je modlitba. V tomto mimořádném misijním měsíci se modleme za to, aby Duch svatý vyvolal nové misijní jaro pro všechny pokřtěné a poslané Kristovou církví“. / František/