aktuality od 29.9. do 6.10.2019

29 Zář

26. neděle v mezidobí                                               29.9. 2019


Úmysly mše svatých:

Ne:  9:15  Za Karla Kašpara, rodiče, rodinu Večeřovu, Navrátilovu a duše v očistci 11:00 – Poutní mše svatá v Blízkově.

PO: – Sv. Jeronýma, kněze a učitele církve – 7:00 – Za rodiče Martinkovy, bratra, sestru, manžela, celou zemřelou přízeň a duše v očistci.  

ÚT: – Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve  7:00 – Za Bohumila Pejchala, 2 rodiče, duše v očistci, za rodinu Doležalovu a Zemanovu 18:00 – Pavlínov.

ST: – Památka sv. Andělů strážných 18:00 – Za rodiče Valentovy, Kadlecovy, děti, Evičku Pikolonovu, Annu Peřinovu a duše v očistci.

ČT: – 7:00 – Za farnost.

PÁ: – Sv. Františka z Assisi – 17:00 výstav Nejsvětější svátosti, příležitost k přijetí sv. smíření. 18:00 – Za rodinu Oulehlovu, Kafkovu, živou a zemřelou přízeň.

SO – Sv. Faustyny Kovalské 7:00 – Za Františka Klímu, 2 rodiče, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

Ne: – 7:45 Za farnost  9:15 – Za Libora Krčála, živou a zemřelou rodinu.

Další informace pro farnost Měřín

Přijměte poděkování za dary do sbírky minulou neděli, která byla určena na podporu fondu Puls. Celkem jste darovali
23 850 Kč.

Kalendáře na příští rok je možné prohlédnout a zakoupit v sakristii. Nabídka platí do 15. listopadu.

O čistotu kostela pečuje Jersín, následuje Pavlínov 1.

Charitativní akce – Tradiční předvánoční jarmark bude jako obvykle třetí adventní neděli po bohoslužbách. Děkujeme všem, kdo jste se zapojili v loňském roce. Zároveň prosíme, popřemýšlejte již nyní o zapojení v letošním roce. Účel, na který poputuje vaše srdce formou výrobku, či financí, bude zveřejněn v nejbližší době.

Přijměte pozvání ke slavení prvních pátků v měsíci i prvních sobot v měsíci.

Slavení v měsíci říjnu: Měsíc říjen je tradičně nazýván Růžencový měsíc. Svátek Panny Marie Růžencové slavíme 7. října. Papež František vyhlásil tento měsíc za měsíc misijní. Máme si v něm více uvědomit svůj křest – přijetí za Boží děti, a také poslání hlásat radostnou zvěst evangelium. 


Křest je tedy skutečně nezbytný pro spásu, protože nám zajišťuje, že v Otcově domě jsme vždy a všude syny a dcerami, nikoli sirotky, cizinci nebo otroky. To, co v křesťanovi utváří svátosti, jejichž naplněním je Eucharistie, je povolání a úděl každého člověka v očekávání obrácení a spásy. Křest je totiž naplněním přislíbeného božského daru, který vytváří z lidského tvora syna v Synu. Jsme dětmi vlastních rodičů, ale ve křtu je nám dáno původní otcovství a pravé mateřství; pro koho není církev matkou, pro toho nemůže být Bůh Otcem. /Papež František/