aktuality od 15.9. do 22.9.2019

15 Zář

24. neděle v mezidobí                                    15.9. 2019

 
Úmysly mše svatých:

Ne: 7:45 – Za rodiče Rosovy, Chlubnovy, o. Františka, celou živou a zemřelou rodinu. –  9:15 – Za Marii Syslovu, rodiče Syslovy, rodiče Bendovy, syna, celou přízeň a duše v očistci.

PO: – Sv. Ludmily, mučednice – 7:00 – Za Karla Mužátka, syna Káju, 2 rodiče a celý rod. 18:00 – Blízkov.

ÚT: – sv. Kornelia a Cypriána – 7:00 – za otce Františka. 18:00 – Jersín.

ST: – sv. Josefa Kupertinského – 18:00 – Za rodiče Moravovy, 2 rodiče a duše v očistci.

ČT: – 7:00 – Za Jaroslava Simandla, bratra, rodiče, manžele Čadovy, rodiče a duše v očistci.

PÁ: – Sv. Ondřeje a druhů mučedníků – 18:00 – Za Marii a Jaroslava Paikovy, rodiče Čermákovy, Necidovy a Bertu Dujčíkovu.

SO – Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty – 18:00 Za Milana Pelíška, 2 rodiče a duše v očistci.

Ne: – 9:15  Za zemřelé rodiče Čermákovy, živou a zemřelou přízeň 11:00 – Poutní mše svatí v Dědkově.

Další informace pro farnost Měřín

O čistotu kostela pečuje Blízkov, následuje Černá.  

Pokračování přípravy k přijetí svátosti biřmování bude 21. září v 16:30 hod.

Poděkování všem, kdo jste nabídli pomoc nebo se nechali získat k pomoci při čistění a opravě varhan.  

Poděkování všem, kdo jste pomohli při zajištění poutě do Žarošic. Poděkování dětem, které nesly sochu Panny Marie. 

Kalendáře na příští rok je možné prohlédnout a zakoupit v sakristii. Nabídka platí do 15. listopadu.

Příští neděli poděkujeme za úrodu. V obětním průvodu poneseme jednotlivé plody. Do děkování se chceme zapojit i tím, že si přineseme něco z toho, co se urodilo na našich zahrádkách, či polích. Také prosím, zda se najdou jednotlivci, či rodiny, které by dary připravily a v průvodu nesly. Seznam darů je v zadní čísti kostela na stolku. Napište se do čtvrtka.

Příští neděli je sbírka na diecézní FOND PUSL, který je určen na podporu kněží a pastorace v Brněnské diecézi. Naše farnost se podílí roční částkou přibližně 137 000 Kč. Na jednotlivce nad 18 roků to ročně vychází 280 Kč. Fond PULS je složen převážně z malých dárců. Částka darovaná těmito dárci se odečítá od částky celkové. Nezvažujeme členství ve fondu?  

Slovo biskupa Vojtěcha ke sbírce. Milí bratři, milé sestry, na dnešní neděli jsem vyhlásil sbírku do fondu Puls, který se podílí na zajištění prostředků nutných pro pastoraci, zvláště na zajištění mezd pro kněze. Chci vám poděkovat nejen za vaše dary, při této sbírce, ale i za veškerou duchovní i hmotnou pomoc kněžím, kteří působí ve farnostech.

Náboženství ve škole začíná v pondělí 23. září. Rozpis jednotlivých hodin je na internetu. U prvního ročníku může dojít během týdne ke změně.