aktuality od 8.9. do 15.9.2019

8 Zář

23. neděle v mezidobí                                    8.9. 2019Úmysly mše svatých:

Ne: 7:45 – za Josefa a Marii Foltinovy, 2 rodiče, duše očistci a Karla Válku 9:15 – Za farnost, zvláště za všechny dobrodince farnosti. 18:00 modlitba chvály

PO: – Sv. Petra Klavera – 7:00 – Za zemřelé rodiče Machovy, živou a zemřelou rodinu.

ÚT: – Bl. Karla Spinoly – 18:00 Bohoslužba slova 17:30 – Meziříčko.  

ST: – 18:00 – Za rodinu Řezníčkovu, Kalnou, Františka Malce a duše v očistci.

ČT: – Jména Panny Marie – 7:00 – Za Růženu Krejčovu a manžela.

PÁ: – Sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve – 18:00 – Za Ludmilu Pytnerovu, manžela, celý rod a duše v očistci.  

SO – Svátek Povýšení sv. Kříže – 10:00 Pohřeb pana Karla Pokorného z Měřína.  

Ne: Panny Marie Bolestné – 7:45 – Za rodiče Rosovy, Chlubnovy, o. Františka, celou živou a zemřelou rodinu. –  9:15 – Za Marii Syslovu, rodiče Syslovy, rodiče Bendovy, syna, celou přízeň a duše v očistci.

Další informace pro farnost Měřín

Přijměte poděkování za dary 6 000 Kč.

Poděkování všem, kdo jste v pátek a sobotu nabídli pomoc při čistění a opravě varhan

O čistotu kostela pečuje Pustina, Geršov, následuje Blízkov.  

Pokračování přípravy k přijetí svátosti biřmování bude 21. září v 16:30 hod.

Pouť do Žarošic je v sobotu 14. 9. Odjezd autobusu ve 13 h. Přihlašujte se. Prosím také vypravte děti, družičky a mládence k nesení sochy Panny Marie. Protože ne všichni se mohou poutě účastnit, byli vždy poutníci z farnosti vnímáni i jako vyslanci rodiny, farnosti, kde na poutním místě předkládali svá společenství, děkovali a prosili za Boží požehnání. Socha Panny Marie, se kterou budeme putovat, bude od příštího týdne zde v kostele a symbolicky vyjadřovat tuto skutečnost. Své prosby i děkování dejte do krabičky u sochy.

Náboženství ve škole začne v pondělí 23. září. Připomínám, že přihláška stačí ta, kterou jste podali v 1. ročníku. V případě, že by některé dítě chtělo výuku ukončit, je třeba toto rozhodnutí rodičů oznámit knězi.

Děti si vyzvednou knížečky s nedělním Božím slovem. Každou neděli si vyzvednou i samolepku. Rodiče mohou dostávat i texty k Božímu slovu a mohou je doma použít. Zájemci, dejte vědět. Mějme na paměti nejen náboženské vzdělávání, ale také i život s Pánem Ježíšem.

Mše svaté pro děti začnou od pátku 13. září. Rodiče, vypravte děti, přijďte. Setkání rodičů dětí, které mají v tomto školním roce přistoupit k 1. sv. přijímání, bude počátkem října.   

Doprovázejme papeže Františka modlitbou na jeho apoštolské cestě do Mozambiku.