aktuality od 1.9. do 8.9.2019

1 Zář

22. neděle v mezidobí                                    1.9. 2019

Úmysly mše svatých:

NE 7:45 – Za farnost 9:15 – Za Jarmilu a Ladislava Drápelovy, rodiče a sourozence, za rodiče Sobotkovy a děti.

PO: – 16:00 – Příležitost k přijetí svátosti smíření 17:00 – Za Boží požehnání pro děti, studenty, učitele a rodiny. 

ÚT: – Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve  – 7:00 – Za 2 rodiče a nemocnou osobu – 19:00 Pavlínov

STŘ: – 19:00 – Za Jiřího Klímu, rodiče, rodiče Čermákovy, 2 dcery a duše v očistci.

ČT: – 18:00 Výstav Nejsvětější svátosti, příležitost ke svátosti smíření 19:00 – Za požehnání pro rodinu, přízeň a za Aloisi Lázničkovu a duše v očistci.

PÁ: – 7:00 – Za rodinu Vávrovu a Coufalovu.

SO – 7:00 – Za zemřelé rodiče, bratra Jiřího a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje.

Ne: 7:45 – za Josefa a Marii Foltinovy, 2 rodiče, duše v očistci a Karla Válku 9:15 – Za farnost.


Další informace pro farnost Měřín

Modlitba chval bude příští neděli v 18 h. večer. Zveme.

O čistotu kostela pečuje Milíkov, následuje Nová Zhoř.  Přijměte poděkování za dary 20 000 Kč.

Nový školní rok začneme prosbou o Boží požehnání v pondělí 2. září v 17 hodin. Vhodné je přijmout i svátost smíření. Příležitost bude hodinu před mši svatou. Do nového školního roku nám Ježíš říká: „Učte se ode mne, jak přijít do nebe. Jsem tichý a pokorného srdce.

První pátek v měsíci budeme tento měsíc slavit ve čtvrtek při večerní mši svaté. Prosím, ke svátosti smíření přistupme již v průběhu týdne.

Čistění a oprava varhan bude v tomto týdnu po celý pátek a sobotu. V pátek začínáme v 8 hodin ráno a bude třeba pět až šest pomocníků. Prosím, sdělte, kdo může přijít, třeba i jen dopoledne nebo jen odpoledne. Děkuji.

Pokračování přípravy k přijetí svátosti biřmování bude 21. září v 16:30 hod.

Poděkování za plody země i lidské práce bude 22. září.     

Pouť do Žarošic je v sobotu 14. 9. Odjezd autobusu ve 13 h. Přihlašujte se. Prosím také vypravte děti, družičky a mládence k nesení sochy Panny Marie. Protože ne všichni se mohou poutě účastnit, byli vždy poutníci z farnosti vnímáni i jako vyslanci rodiny, farnosti, kde na poutním místě předkládali svá společenství, děkovali a prosili za Boží požehnání. Socha Panny Marie, se kterou budeme putovat, bude od příštího týdne zde v kostele a symbolicky vyjadřovat tuto skutečnost.

Měsíc říjen je svatým Otcem vyhlášen jak misijní měsíc. Motto měsíce je POKŘTĚNÍ A POSLANÍ. Již dnes zařaďme modlitby prožívání tohoto měsíce tak, aby přinesl plody. V tomto měsíci si máme připomenout a znovu přijmout odpovědnost za Boží království. Kartičky s modlitbou jsou vzadu na stolku, vezměte si je.