aktuality od 22.9. do 29.9.2019

22 Zář

25. neděle v mezidobí                                 22.9. 2019

 
Úmysly mše svatých:

Ne:  9:15 – Za zemřelé rodiče Čermákovy, živou a zemřelou přízeň 11:00 – Poutní mše svatí v Dědkově.

PO: – Sv. Pia z Pietrelciny, kněze – 7:00 – Za Hedviku a Stanislava Plašilovy, živou a zemřelou rodinu.

ÚT: – 18:00 – Černá.

ST: – 18:00 – Za rodiče Bártovy a Tomanovy, Jiřího Póla a Dášu Švihálkovu.

ČT: – sv. Kosmy a Damiána – 7:00 – Za rodiče Holubovy, Šlechtickovy, živou a zemřelou rodinu.

PÁ: – Sv. Vincence z Pauly, kněze – 18:00 – Za Václava Ekslera, celou rodinu a duše v očistci.

SO – Slavnost sv. Václava, mučedníka – 8:45 – Za rodiče Tomanovy, Coufalovy, manžele Lavičkovy a Jaroslava Boučka.

Ne: – 9:15  Za Karla Kašpara, rodiče, rodinu Večeřovu, Navrátilovu a duše v očistci 11:00 – Poutní mše svatá v Blízkově.

Další informace pro farnost Měřín

Kalendáře na příští rok je možné prohlédnout a zakoupit v sakristii. Nabídka platí do 15. listopadu.

O čistotu kostela pečuje Černá, následuje Jersín.  

Poděkování za poděkování… tedy všem, kdo jste připravili dnešní slavnost, při které děkujeme za úrodu i za Boží požehnání pro lidskou práci. Není to mnohdy samozřejmé, ale je to důstojné a správné Pánu Bohu děkovat.

Přijměte poděkování za dary 2 500 Kč.

Náboženství ve škole začíná v pondělí 23. září. Rozpis jednotlivých hodin je na internetu. U prvního ročníku může dojít během týdne ke změně. 

Zveme děti na mši svatou v pátek v 18 hodin.