aktuality od 27.10 do 3.11.2019

27 Říj

30. neděle v mezidobí                                              27.10. 2019

Úmysly mše svatých:

Ne: 7:45 Za Annu a Františka Syslovy, tetu Leonardu a příbuzné – 9:15 – Za živé a zemřelé členy mysliveckého sdružení. 18:00 – 19:15 Příležitost k přijetí sv. smíření před památkou zemřelých. 

PO: – Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 7:00 – Za rodiče Klímovy, Rousovy, živou a zemřelou rodinu.

ÚT: – Bl. Restituty Kafkové – 18:00 – Za rodiče Černých a Pólovy, Boží pomoc a ochranu v rodinách.

ST: – 7:00 – Za dobrodince.

ČT: – sv. Wolfganga – 7:00 – Za Josefa Sobotku, rodiče, sourozence a duše v očistci.

PÁ: – Slavnost Všech svatých – 15:00 – Pohřeb pana Bohuslava Tumy z Dědkova. 18:00 – Za Oldřicha Bočánka, živou a zemřelou rodinu.

SO Památka zemřelých – 7:00 – za zemřelé biskupy a kněze 17:00. za zemřelé. Po mši svaté průvod na hřbitov a pobožnost za zemřelé.

Ne: – 7:45 – za farnost – 9:15 – Za živou a zemřelou rodinu Necidovu, Řezníčkovu, Chlubnovu, Indrovu, Kostkovu a Jindřichovu.

Další informace pro farnost Měřín

O čistotu kostela pečuje Měřín 2, následuje Měřín 3.

Poděkování všem, kdo jste minulou neděli přispěli do sbírky, která byla určena na podporu misijní činnosti církve. Celkem jste darovali 25 510 Kč.

Poděkování všem, kdo přispějete do sbírky dnešní neděli, která je určena pro farnost.

Poděkování za dar pro farnost 4 000 Kč.

Zveme děti ve věku od pěti do patnácti ve středu na faru.   Začínáme v 13:30 h. bližší informace na plakátě pod věží a ve vývěsce u fary. 

Pouť lesáků: Vlastníci a správci lesů, všichni pracující v lesním hospodářství i ti, kteří jen mají rádi les, jsou zváni na „Pouť lesáků“. Bude slavena v pondělí 28. října 2019 od 17.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Netíně.

Oslava sv. Martina v Pavlínově bude v sobotu 9. 11. odpoledne.

Charitativní akce – Tradiční předvánoční jarmark bude jako obvykle třetí adventní neděli po bohoslužbách. Děkujeme všem, kdo jste se zapojili v loňském roce. Zároveň prosíme, popřemýšlejte již nyní o zapojení v letošním roce.