Na dušičky vzpomínejme

27 Říj

Na dušičky vzpomínejme, z očistce jim pomáhejme.

V týdnu od 1. do 8. 11. Je možní získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Odpustkem se odpouštějí časné tresty za hříchy, které jsou již odpuštěny. Odpustky pro duše v očistci může získat člověk, který s láskou a důvěrou v Boží milosrdenství koná skutky stanovené církví a dovolává se přitom zásluh Ježíše Krista. Obvyklé podmínky jsou: sv. smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce. Výsledek této charitativní akce se dozvíme až na věčnosti. K věčnosti s Bohem tedy směřujme!