aktuality od 3.11. do 10.11.2019

2 Lis

31. neděle v mezidobí                                              3.10. 2019

Úmysly mše svatých:

Ne: 7:45 – za farnost – 9:15 – Za živou a zemřelou rodinu Necidovu, Řezníčkovu, Chlubnovu, Indrovu, Kostkovu a Jindřichovu.

PO: – sv. Karla Boromejského – 7:00 – Za Bohumila a Antonína Bradáčovy a Syslovy.

7:00 – sv. Zachariáše a Alžběty – ÚT:  7:00 – Za rodiče Simonidesovy, 2 rodiče a duše v očistci 17:00 – Pavlínov.

ST: – 18:00 – Za Hedviku a Stanislava Plašilovy, živou a zemřelou rodinu.

ČT: – 7:00 – Za Ludmilu Zemanovu, rodiče, sourozence a celou rodinu Zemanovu.

PÁ: – 18:00 – Za rodičem Holubovy, Šlechtickovy, živou a zemřelou rodinu.

SO – Svátek posvěcení Lateránské basiliky – 7:00 – Za rodiče Smejkalovy, Havlíčkovy a duše v očistci – 15:00 Pavlínov u příležitosti oslavy sv. Martina..

Ne: – 7:45 – za farnost – 9:15 – Za Aloise Fraňka, 2 rodiče, živou a zemřelou přízeň. 18:00 – večer chvály


O čistotu kostela pečuje Měřín 3, následuje Měřín 4.

Poděkování všem, kdo jste minulou neděli přispěli do sbírky, která byla určena pro farnost. Celkem jste darovali 31 810 Kč.

Na dušičky vzpomínejme, z očistce jim pomáhejme. V týdnu od 1. do 8. 11. Je možní získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Odpustkem se odpouštějí časné tresty za hříchy, které jsou již odpuštěny. Odpustky pro duše v očistci může získat člověk, který s láskou a důvěrou v Boží milosrdenství koná skutky stanovené církví a dovolává se přitom zásluh Ježíše Krista. Obvyklé podmínky jsou: sv. smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce. Výsledek této charitativní akce se dozvíme až na věčnosti. K věčnosti s Bohem tedy směřujme!

Oslava sv. Martina v Pavlínově bude v sobotu 9. 11. začátek v 15 hodin mši svatou ke cti svatého Martina. Po mši svaté pokračujeme setkáním farnosti do večerních hodin. Nebudou chybět svatomartinské husy, svatomartinské víno, různé pochutiny a mnoho dalšího. Věříme, že nebudete chybět ani vy. Přijďte, budeme rádi, když přinesete nějaké koláče, slané pečivo, apod. uvítáme i dobrovolný finanční příspěvek. /Prostě, tak, jako loňský rok. /    

Tradiční předvánoční jarmark bude jako obvykle třetí adventní neděli po bohoslužbách. Děkujeme všem, kdo jste se zapojili v loňském roce. Zároveň prosíme, popřemýšlejte o zapojení v letošním roce. Společná příprava věcí na tradiční Jarmark, pro malé i velké, děti i dospělé, bude: 16. 11. – pečení perníčků, 30. 11. zdobení perníčků, 7. 12. – tvoření jiných věcí. Výtěžek je v letošním roce směrován na podporu hospicové péče, podporu kněžského semináře – podpora pro formaci, podporu při léčení dětí s vážným onemocněním. Společné tvoření i vlastní Jarmark je příležitostí ke společnému setkání farníků.