aktuality od 5.2. do12.2.2023

4 Úno

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 5. 2. do 12. 2. 2023

NE – 5. neděle v mezidobí – 7:45 Za rodiče Havlíčkovy, Smejkalovy, živé a zemřelé rodiny – 9:15 Za živou a zemřelou rodinu Janečkovu a duše v očistci.

PO – sv. Pavel Miki a druhové – Bohoslužba ve farnosti není.

ÚT 18:00 Bohoslužba slova se svatým přijímáním.  

ST – 18:00 – Za Josefa Vávru, Stanislava Dufka, dvoje rodiče, celou živou a zemřelou rodinu.

ČT – 17:00 – Modlitba matek starší skupina – 17:30 Modlitba růžence.

PÁ – 18:00 Za Marii Necidovu, živou a zemřelou rodinu Necidovu, Řezníčkovu, Chlubnovu, Indrovu a nemocné

SO – Panny Marie Lurdské – Světový den nemocných – 7:30 Za rodiče Pólovy, děti s rodinami a duše v očistci.

NE – 6. neděle v mezidobí – 7:45 Za farníky – 9:15 Za živou a zemřelou rodinu Zachovu, příbuzné a duše v očistci – 18:00 Modlitba chvály

*****

Poděkování všem, kdo pečujete o čistotu našeho kostela. V týdnu, který je před námi to bude skupina z Jersína.

Poděkování všem, kdo jste stavěli Betlém, v tomto týdnu demontovali a pečlivě uložili pro použití v příštím roce.  Také výzdoba kostela prošla větší úpravou. Protože to také není samozřejmost, tedy děkujeme. 

Sbírky v únoru: 19. 2. na farnost, 26.2. Na podporu sv. Otce – Haléř sv. Petra.

Pokud si budete přát kněze v naléhavé situaci, v příštím týdnu, volejte č.t. 608 257 183.

Světový den nemocných – 11. února

Bratři a sestry, na nemoc nejsme nikdy připraveni. A často si nechceme připustit ani stárnutí. Bojíme se zranitelnosti a všudypřítomná tržní kultura nás nutí ji popírat. Pro křehkost tady není místo. Když k nám vtrhne zlo a zaútočí na nás, nechá nás na zemi v bezvědomí. Může se pak stát, že nás druzí opustí, nebo se nám bude zdát, že je musíme opustit my, abychom se necítili jako jejich břemeno. Tak začíná osamělost a na nás dotírá hořký pocit křivdy, pro který jako by se i nebe uzavřelo. Je opravdu namáhavé zůstat v pokoji s Bohem, když náš vztah s druhými a se sebou samými je narušený. Proto je tak důležité, aby se celá církev i v souvislosti s nemocí opírala o evangelijní příklad milosrdného Samaritána, a tak se stala opravdovou „polní nemocnicí“; její poslání se totiž, zvláště v současných dějinných okolnostech, projevuje ve vykonávané péči. Všichni jsme křehcí a zranitelní, všichni potřebujeme soucitnou pozornost, která se umí zastavit, přiblížit, uzdravit a pozvednout. Tíživá situace nemocných je proto výzvou, abychom překonali lhostejnost a zpomalili tempo těch, kteří si počínají, jako by neměli žádné sestry a bratry. (papež František)

Při jedné návštěvě nemocného člověk, vyjadřuje jeho stav jedna z blízkých. Na otázku kněze, zda nemocný na sklonku života ještě komunikuje, odpověděla: „téměř vůbec a když, tak je to nesrozumitelné. Ale stalo se, že se na mě obrátil a srozumitelně řekl: Pomoz mi pomodlit se zdrávas! A tak nyní sedávám u jeho postele a modlím se růženec.“
„V den, kdy slavíme 31. Světový den nemocných, uprostřed synodální cesty, vás vyzývám, abyste se zamysleli nad tím, že právě skrze zkušenost křehkosti a nemoci se můžeme učit jít společně podle Božího stylu, kterým je blízkost, soucit a něha.“ Každému z nás, nebeský Samaritán, říká: „Postarej se o něj!