aktuality od 12.2. do 19.2.2023

11 Úno

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 12. 2. do 19. 2. 2023

NE – 6. neděle v mezidobí – 7:45 Za farníky 9:15 Za živou a zemřelou rodinu Zachovu, příbuzné a duše v očistci.

PO – 7:00 –  Za Vratislavu Suchoňovu a rodiče Koutných – 17:30 Jersín.

ÚT sv. Valentýna 7:00 – Za nemocnou osobu 17:00 Pavlínov.

ST – bl. františkánští pražští mučedníci – 18:00 Za rodiče Cejpkovy a duše v očistci.

ČT – 16:45 Blízkov – 17:00 Modlitba matek starší skupina – 17:30 Modlitba růžence.

PÁ – 18:00 Za rodiče Fraňkovy, Novotných a jejich děti.

SO – 7:30 Za rodiče Zemanovy, syna Josefa a jejich sourozence 11:30 Na poděkování za dožití se požehnaného věku, za dvoje rodiče.

NE – 7. neděle v mezidobí – 7:45 Za farníky – 9:15 – Za Marii a Ludvíka Vidlákovy a jejich rodiče.

*****

Poděkování všem, kdo pečujete o čistotu našeho kostela. V týdnu, který je před námi to bude skupina Pavlínov 1.

Sbírky v únoru: 19. 2. Na podporu sv. Otce – Haléř sv. Petra, 26. 2. Na farnost.

Česká katolická charita vyhlásila sbírku pro Turecko a Sýrii zasažené zemětřesením. Číslo účtu 55660022/0800, VS 118. Finanční dar můžete odeslat přímo na výše uvedený účet. Dar můžete odevzdat v našem kostele knězi nebo vložit do pokladničky pod sochou svatého Antonína, která bude po dobu 14. dnů sloužit k tomuto účelu.

Připomínka pro biřmovance: setkání začínáme v pátek 17. února mši svatou s kmotry.

Jarní prázdniny na MAMRE: Termín jarních prázdnin se blíží. Pokud chcete a máte možnost je prožít spolu s dalšími dětmi a mladými na MAMRE v Osové Bítýšce, přihlaste se na http://mladez.biskupstvi.cz/mamre. Téma týdne Záhada hlavolamu.  

Světové setkání mládeže se svatým Otcem Františkem a mnohými mladými z celého světa se také blíží. Zapiš si: 1. – 6. 8. 2023. Informace a přihlášky: info@svetovednymladeze.cz. Z farnosti Měřín jsou zatím přihlášeny 2 os. Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Pavlem bude 13. května 2023 na Mariánském poutním místě Žarošice u Kyjova.   

Národní týden manželství 2023 – 13. února – 19. února

Rádi bychom povzbudili ty, kdo se do manželství chystají nebo už jsou svoji, aby v tomto týdnu zvláštním způsobem investovali do svého vztahu, který si to určitě zaslouží. Je bláhové si myslet, že se nám podaří vymýtit všechny rozvody. Ale přinejmenším to naše manželství může být bezpečným místem, kde platí slib lásky v dobrém i zlém. Dobré manželství není samozřejmost.

Dokonalé manželství je hlavně o dvou nedokonalých lidech, kteří to jeden s druhým nevzdali.

Modleme se za naše manželství, rodiny, také ty, kteří se na manželství připravují, za nová duchovní povolání, za ty, kdo teprve hledají, kam je Pán volá.