aktuality od 2 2.1. do 29.1.2023

21 Led

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 22. 1. do 29. 1. 2023

NE – 3. neděle v mezidobí – 7:45 Za farnost – 9:15 Za Petra a Boženku Foltinovy, sourozence, živou a zemřelou rodinu.

PO – 7:00 Za Františka a Annu Jonášovy, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

ÚT Památka sv. Františka Saleského-  7:00 Za P. Františka Hrůzu 17:00 – Blízkov  17:00 Modlitby Matek mladší skupina.  

ST – Obrácení svatého Pavla – 18:00 – Za Řezníčkovy, vnučku Ilonku, Havlíčkovy, Kašparovy a celou rodinu.

ČT – 17:00 – Modlitba matek starší skupina – 17:30 Modlitba růžence.

PÁ – sv. Anděly Mericiové – 18:00 Za rodiče Mrázovy, Jana Peterku, Josefa Hladíka, celou živou a zemřelou rodinu.

SO – sv. Tomáš Akvinský – 7:30 Za rodiče Blažkovy a syna Jaroslava, za Necidovy, Čermákovy a Paikovy.

NE – 4. neděle v mezidobí – 7:45 Za manžela Františka Sýkoru, živou a zemřelou rodinu – 9:15 Za farnost

*****

Poděkování za vaše dary do sbírky minulou neděli. Celkem jste darovali 22500 Kč.

Dnešní sbírka je určena na podporu biblického díla.

O čistotu kostela se v týdnu před námi postará skupina Blízkov.

Neděle Božího slova: Kéž mohu slyšet, co mluví Bůh, Hospodin: jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro své svaté. Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí, aby sídlila jeho velebnost v naší zemi.

„Četba Božího slova pozvedá naši duši, aby nás nepřemohlo zoufalství, a na druhé straně v nás vyvolává bázeň, aby námi nezmítala vichřice pýchy….“                      

Světové setkání mládeže s papežem Františkem 1. – 6. srpna 2023. Toto setkání, které je organizované katolickou církví, spojuje mladé lidi celého světa. Setkání má velký vliv na formaci mladého člověka. Je příležitostí prožít čas, naplněný koncerty, katechezemi, přednáškami, zábavou, sportem, společně s mladými celého světa. Z naší farnosti je přihlášen zatím jeden účastník, z naší země přes 2 000 mladých. Prvního setkání, kterého se ve velkém počtu z naší země účastnili mladí, byla Čenstochová v roce 1991. Účastníci byli mladí, kteří jsou dnes již rodiči i v naší farnosti. Zájemci, neváhejte.

Diecézní setkání mládeže se uskuteční 13. května 2023, na poutním místě v Žarošicích. Prosím mladé, zapište si setkání do svých plánů.     

Setkání křesťanských pedagogů a katechetů se uskuteční 4. února od 9:00 v Novém Městě na Moravě. Zveme a prosím, zájemce, aby se nahlásili kvůli společné dopravě.

Setkání vedoucích táborů z děkanství se uskuteční11. března.

Nejednota křesťanů, aneb uzel za duši. Slavíme týden modliteb za jednotu křesťanů. K modlitbě nás zve Pán Ježíš. Jednota znamená především dívat se v různosti povah, pohledů, názorů, jedním směrem. Dívat se na Ježíše Krista a mít v srdci hodně lásky. Jak může vzniknout nejednota? Představme si, že máme dlouhou šňůru. Konce drží v rukou dva lidé. Každé neporozumění, trvání si na svém, neochota naslouchat, atd., znamená vytvořit na šňůře uzel. Když je na šňůře mnoho uzlů, znamená to mnoho neochoty a náš život je nějak zasukovaný, pokroucený. To se projevuje tím, že se nesnášíme, nemáme ke druhému lásku, pomlouváme a mnohé další. Rozsukovat uzel, přiblížit se k sobě je možné jen skrze lásku, odpuštění a ochotu naslouchat.