aktuality od 26.6. do 3.7.2022

26 Čvn

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 26. 6. DO 3. 7. 2022

NE – Poutní slavnost – Narození sv. Jana křtitele 7:45 – Za farnost 9:15 – Za Františka Klímu, dvoje rodiče a duše v očistci 14:00 – Svátostné požehnání

 PO 7:00 – Za Otakara a Libuši Salašovy, Bořivoje Řezníčka a zemřelé děti 15:00 – Pohřeb paní Anny Zemanové z Meziříčka 19:00 Blízkov

ÚT – sv. Ireneje – 16:30 – Na poděkování Pánu Bohu za pomoc v uplynulém školním roce 17:00 – Modlitby matek mladší skupina

ST – 18:00 – Na poděkování Pánu Bohu za dar kněžského povolání.

ČT – 17:00 – Modlitba matek 17:30 Modlitba sv. růžence.  

PÁ – První pátek v měsíci 17:00 – Výstav Nejsvětější svátosti 18:00 – Za Josefa Zachu, rodiče a Aloise Staňka.

SO – Památka Panny Marie 19:00 – Mše sv. s nedělní platností – Za Josefa Procházku, dvoje rodiče, rodinu Necidovu a Bertu Dujčíkovu.

NE – 14. neděle v mezidobí 9:15 – Za dožití se požehnaného věku a zemřelého manžela Františka.

Poděkování všem, kdo jste se zapojily do před pouťového úklidu našeho kostela. Také vám, kdo jste kostel opět pěkně vyzdobily. Všem, kdo jste přispěli ke kráse a posvátnosti dnešní poutní slavnosti.

Úklid kostela v týdnu před námi má skupina Měřín 3.

Poděkování všem, kdo jste přispěli do sbírky, která je dnes určena pro farnost. Sbírka příští neděle je určena na bohoslovce.

Přijměte pozvání, zvláště děti a studenti, na mši svatou v úterý. Poděkujeme společně Pánu Bohu za Boží pomoc v uplynulém školním roce. Po mši svaté program na zahradě nebo na faře s občerstvením.

Ve středu na Slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla poděkuje společně za dar povolání ke kněžské službě. P. Ladislav Bublán – kněžské svěcení přijal před pěti lety, P. Pavel Sobotka – kněžské svěcení přijal před dvaceti lety, P. Josef Havelka – kněžské svěcení přijal před třiceti šesti lety. Po mši svaté bude na faře neformální setkání s kněžími rodáky. Přijměte pozvání.

Ve středu na Slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla, bude v brněnské katedráleuveden do služby diecézního biskupa Mons Pavel Konzbul. Při obřadu uvedení se nejprve přečte papežská bula – dokument papeže. Následně biskup metropolita předá novému biskupovi biskupskou berlu, symbol pastýře, kterému je svěřen Boří lid. Pamatujme v modlitbě.

S platností od 31. 5. 2022 biskup Vojtěch Cikrle zrušil dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě, udělenou věřícím v brněnské diecézi dne 9.10.2020.

Nabídka kříže. U vchodu do kostela je vystaven kříž. Pokud se vám líbí, pokud chcete kříž někomu darovat, Je možné si ho objednat. Napište se na přiložený papír, popřípadě si kříž objednejte v sakristii.  

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové se uskuteční od 9. do 14. srpna. Bližší informace na plakátě pod věží a u kněze. Mladým velmi doporučuji.

Bože, tys vyvolil svatého Jana Křtitele, aby připravil lid ochotný přijmout Krista; dej svému lidu pravou radost a veď všechny, kdo v tebe věří, po cestě pokoje a spásy.