aktuality od 19.6. do 26.6.2022

19 Čvn

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 19. 6. DO 26. 6. 2022

NE – Slavnost Těla a Krve Páně  9:15 – Za Annu a Františka Syslovy, Františka Jiskru, za živou a zemřelou rodinu. 

PO 7:00 – Za Karla a Marii Peterkovy a dvoje rodiče 15:00 – Pohřeb pana Josefa Šaška z Měřína

ÚT – Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 7:00 – Za rodiče Kafkovy Oulehlovy, živou a zemřelou přízeň 17:00 – Modlitby matek mladší skupina.  19:00 – Jersín.

ST – 15:00 – Pohřeb pana Josefa Havelky z Chlumku 18:00 – Za živou a zemřelou rodinu Fraňkovu.

ČT – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 7:00 –  Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, živou a zemřelou rodinu 17:00 – Modlitba matek 17:30 Modlitba sv. růžence.  

PÁ – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 18:00 – Za Vincence a Marii Bartuškovy a dva zetě.

SO – Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie 7:00 – Za Boženu a Jana Zemanovy, rodiče a sourozence.

NE – Poutní slavnost – Narození sv. Jana křtitele 7:45 – Za farnost 9:15 – Za Františka Klímu, dvoje rodiče a duše v očistci 14:00 – Svátostné požehnání

Poutní slavení není jen o dobrém jídle, atrakcích, o setkání s druhými, ale také o čistém srdci. Je vhodné, abychom všichni přistoupili ke svatému přijímání, pokud je to potřebné, tak i ke svátosti smíření. Poutní slavnost je i výzva v následování světce, kterému je zasvěcen farní kostel.

Poděkování za finanční dary pro farnost, v celkové výši 8 000 Kč.

Poděkování všem za přípravu Slavnosti Těla a Krve Páně, také vám všem, kdo jste se slavnosti účastnili.

Sbírka na potřeby farnosti bude příští neděli o poutní slavnosti.

Sbírka na bohoslovce bude 3. července.

O čistotu kostela v tomto týdnu pečovat skupina Měřín 2. prosím, aby se ho zúčastnili i ti, kdo v tomto týdnu nemají službu. Je to úklid před poutní slavností a začíná v pondělí v 16:30 h.

Katolická charismatická konference v Brně bude od 6. do 10. července. Mottem letošního ročníku je věta: „Vstaň, udělám z tebe svědka toho, co jsi viděl.“ (Srov. Sk 26,16). Více informace na plakátě pod věží.

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové se uskuteční od 9. do 14. srpna. Bližší informace na plakátě pod věží a u kněze. Mladým velmi doporučuji.

Společně poděkujeme za uplynulý školní rok v úterý 28. června, mši svatou v 17:30, s následným setkáním na farní zahradě.

Vstoupit do manželství v našem kostele se rozhodli: Milan Jaša z Pavlínova a Simona Toufarová z Pavlínova; Petr Jůda z Pavlínova a Šárka Janoušková z Měřína. Kdo by věděl o nějaké překážce, která by uzavření manželství bránila, ať to oznámí faráři.

Kněžské a jáhenské svěcení: V sobotu v brněnské katedrále přijal kněžské svěcení jáhen Josef Janoušek z Moravských Budějovic – primici bude slavit 19. 6. v 14:30 v Moravských Budějovicích. Druhým novoknězem je Jan Kříž z Blížkovic, primici bude slavit 25. 6. v 14:30 v Blížkovicích. Dalším novoknězem je Štěpán Jiří Novák, primiční mše svatou bude slavit 3. 7. v 15:00 v Nové Říši. Jáhenské svěcení přijal bohoslovec Ing. Tomáš Zámečník z farnosti Brno – Bystrc.

Bohu díky! Všem vyprošujme Boží požehnání.