aktuality od 12.6. do 19.6.2022

12 Čvn

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 12. 6. DO 19. 6. 2022

NE – Slavnost Nejsvětější Trojice 9:15 – za farnost 11:00 – Poutní slavnost v Černé.

PO Sv. Antonína 7:00 – Za Marii Cejnkovu, bratra Karla, rodiče, celou živou a zemřelou rodinu 19:00 – Meziříčko.

ÚT – Sv. Atanáše – 7:00 – Za Jana Peterku, rodiče Mrázovy, rodiče, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci 17:00 – Modlitby matek mladší skupina. 

ST – Sv. Víta – 18:00 – Za rodiče Šlechtickovy, Holubovy, Marii Březkovu a duše v očistci.

ČT – Slavnost Těla a Krve Páně 7:00 –  Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní 15:00 Pohřeb pana Karla Lázničky 17:00 – Modlitba matek 17:30 Modlitba sv. růžence.  

PÁ – 18:00 – Za rodiče Bradáčovy, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

SO – 11:00 – za novomanžele 13:00 – Setkání rodáků v Černé 15:00 – Pohřeb pana Foltina z Blízkova.

NE – Slavnost Těla a Krve Páně  9:15 – Za Annu a Františka Syslovy, Františka Jiskru, za živou a zemřelou rodinu.

*****

Poděkování všem, kdo jste přispěli do sbírky na charitu. Celkem jste darovali 24 990 Kč.

Pobožnost za úrodu bude dnes. v 15 h. na Dědkovské hoře.

Dnes, na závěr kongresu o Božím milosrdenství bude ve Slavkovicích mše svatá v 15 hodin, se zasvěcením národa Božímu milosrdenství.

O čistotu kostela pečuje Měřín 1. Velký úklid před poutí bude 20. 6. navečer. Prosím, aby se ho účastnili i ti, kteří v týdnu nemají službu.

Katolická charismatická konference v Brně bude od 6. do 10. července. Mottem letošního ročníku je věta: „Vstaň, udělám z tebe svědka toho, co jsi viděl.“ (Srov. Sk 26,16). Více informace na plakátě pod věží.

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové se uskuteční od 9. do 14. srpna. Bližší informace na plakátě pod věží a u kněze. Mladým velmi doporučuji.

Biřmovanci se setkají k přípravě v pátek po mši svaté na faře. Je vhodné a zvu i na mši svatou.

Slavnost Těla a Krve Páně budeme slavit příští neděli mší svatou a následným průvodem po Měříně. Prosím rodiče, aby vypravili děti za družičky, i když nemají bílé šaty a mládence. Přijďme v hojném počtu. Prosím také o přípravu oltářů před domy.        

V eucharistii nám Bůh dává celé nebe. Jak je možné, že někteří křesťané tento „nebeský pokrm“ odmítají?Jaká radost pro křesťana, který má víru a který odchází od stolu Páně s celým nebem ve svém srdci! … Ach! Šťastný dům, ve kterém bydlí takoví křesťané! … Je třeba si jich vážit kvůli tomu po celý den. Je to jako mít ve svém domě druhý svatostánek, kde dobrý Bůh přebývá skutečně v těle i duši! … Avšak možná mi řeknete: Když je to tak velké blaho, proč nám tedy Církev přikazuje přijímat pouze jednou za rok? Tento příkaz není pro dobré křesťany, platí pouze pro křesťany vlažné a lhostejné ke spáse své ubohé duše. Největší trest v počátcích Církve, který mohl být udělen křesťanům, bylo zbavit je tohoto blaha. Vždy, když se těšili z účasti na mši svaté, těšili se z toho, že mohou přijímat. Můj Bože! Jak je možné, že někteří křesťané žijí tři, čtyři, pět i šest měsíců, aniž by své ubohé duše nasytili tímto nebeským pokrmem? Nechají je zahynout kvůli strádání! Můj Bože! Jaké neštěstí a jaká zaslepenost! … Vždyť máme tolik léků, abychom ji vyléčili, a také jeden pokrm, abychom ji mohli zachovat zdravou! Když Církev viděla, že křesťanům už příliš nezáleží na spáse jejich ubohých duší, doufajíc, že jim strach z hříchu otevře oči, dala jim přikázání, které je zavazovalo k přijímání třikrát do roka. Ale později, když viděla, že se křesťané stávají čím dál více necitlivějšími ke svému neštěstí, rozhodla, že jim nebude více přikazovat, aby se přibližovali a neříkali, že je křesťan nucen prostřednictvím zákonů hledat své blaho! Sv. farář Arský