aktuality od 16.1. do 23.1.2022

16 Led

Bohoslužby v týdnu od 16. 1. do 23. 1. 2022

2. neděle v mezidobí – 7:45 – Za farnost 9:15 – Na poděkování Pánu Bohu za dožití se požehnaného věku, s prosbou o Boží požehnání do dalších roků života.

Pondělí – Památka sv. Antonína, poustevníka – 17:00 – Blízkov.

Úterý – Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů7:00 – Za Františka a Annu Jonášovu, živou a zemřelé příbuzné a duše v očistci 18:00 – Jersín 17:00 – Modlitby matek, mladší skupina.

Středa – 18:00 – Za živou a zemřelou rodinu Peroutkovu, za dar zdraví a vedení Duchem svatým.

Čtvrtek – 17:00 – Modlitba růžence 17:30 Modlitby matek, starší skupina. 

Pátek – Památka sv. Anežky, panny a mučednice 18:00 – Za Ilonku, Jaroslava a Anežku Řezníčkovy, za Havlíčkovy, Kašparovy, celou živou a zemřelou rodinu.

Sobota – Sv. Vincence, jáhna a mučedníka 7:30 Za rodiče Holubovy, syna Karla, dceru Marii, švagra a Jaroslava Šlechtického.    

3. neděle v mezidobí – 7:45 – Za farnost 9:15 – Za Josefa a Marii Foltinovy, 2 rodiče, Karla Válku a duše v očistci.

*****

V Tříkrálové sbírce se v naší farnosti vybralo celkem 207 452 Kč. Podrobný rozpis po jednotlivých vesnicích bude příští týden. Všem, kdo se sbírky účastnili jako organizátoři, či dárci patří velké poděkování. Připomínám, že dnes odpoledne je v Novém Městě charitativní koncert. Info na plakátu.

O čistotu naše kostela se v následujícím týdnu stará Meziříčko. Ať Bůh odmění všechny, kdo o čistotu a krásu jeho domu pečují s láskou. Stárneme a tím i ubývá počet těch, kdo se o úklid starají. Prosím, hledejte možnosti, jak postupovat dále. (Možná jsou více aktuální odpolední úklidy, spojení s jinou obcí, atd. Hledejme řešení, přidejte se noví.)

 Jsme pozváni, abychom slavili neděli Božího slova. Slavíme ji příští týden, tedy třetí neděli v liturgickém období. V liturgii známe dva stoly: Stůl Božího slova a stůl eucharistie. Pán promlouvá ke svému lidu slova života, Pán svůj lid sytí pokrmem věčného života. Jeden autor napsal: bible není nuda. Je to nejčtenější kniha světa, nejstarší tištěná kniha světa, nejvíce rukopisy doložený text, nejprodávanější kniha světa, nejpřekládanější kniha světa, nejrozšířenější knihy světa… Ale také v mnoha knihovnách našich domácností, nejvíce zaprášená….

Jeden člověk dostal srdeční příhodu, kterou jen díky rychlé pomoci lidí okolo přežil. Když se jeho zdravotní stav stabilizoval, položil se otázku: znám vůbec Pána Ježíše, se kterým bych se setkal? Od této události začal denně číst evangelium. Pán mu dopřál ještě pět dalších roků života, aby ho poznal lépe. V rámci slavení dne Božího slova bude příští neděli setkání nad Božím slovem na faře. Budou tři skupiny: děti, starší děti a mládež, dospělí. Přijměte pozvání.

Týden modliteb za jednotu křesťanů slavíme od 18. 1. do 25. 1. Slavíme modlitbou, ale také jednotu vytváříme.

Synodální setkání. Pro připomenutí – synoda (Syn hodos) znamená kráčet společně. Zveme ke společnému setkání, hledání a zamyšlení nad životem církve v současném světě. Také hledání možných cest do budoucnosti. Setkání se uskuteční ve středu v 19 hodin, a pak dle domluvy. Přijměte pozvání ke společnému kráčení.

Přijměte požehnání na cestu za Pánem Ježíšem, pokojné a radostné časy.