aktuality od 9.1. do 16.1.2022

9 Led

Bohoslužby v týdnu od 9. 1. do 16. 1. 2022

Neděle Křtu Páně, končí doba vánoční – 7:45 – Za Libora Krčála a celou přízeň 9:15 – Za farnost s udělením svátost křtu. 17:00 – Modlitba chvály.  

Pondělí – 7:00 – Za rodinu Vaňkovu a Vencálkovu z Blízkova.

Úterý – 7:00 – Za rodiče Moravovy, 2 rodiče a duše v očistci 17:00 – Modlitby matek, mladší skupina.

Středa – 16:45 Meziříčko 18:00 – Za rodiče Šaškovy, Smejkalovy, bratra a zemřelou přízeň.

Čtvrtek – 17:00 – Modlitba růžence 17:30 Modlitby matek, starší skupina.  

Pátek – 18:00 – Za Františku a Milana Krejzlovy, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.   

Sobota 7:30 Za živou a zemřelou rodinu Mužátkovu, Jonákovu, Soukopovu, Krčilovu, Řezníčkovu a duše v očistci.    

2. neděle v mezidobí – 7:45 – Za farnost 9:15 – Na poděkování Pánu Bohu za dožití se požehnaného věku, s prosbou o Boží požehnání do dalších roků života.

Autobusová linka, která jezdí v neděli a může se hodit

               760591/ 23                                                         760591/ 22

                7:15  Arnolec                                          9:10  Měřín, nám.

                7:18 Jersín rozc.                                    9:15          Meziříčko, obec

                7:20 Jersín                                              9:20        Jersín

                7:25 Meziříčko, obec                            9:21          Jersín, rozc.

                7:30 Měřín, nám.                                  9:24         Arnolec

Pouť Nového Jeruzaléma bude v úterý 11. 1. ve Velkém Meziříčí. Začátek je v 17 hodin. Leží-li vám na srdci budoucnost církve, víra v rodinách, kněžské a řeholní povolání, obrácení hříšníků, poznání Boha, pak bychom neměli chybět. Některé skutečnosti a hodnoty dostáváme pouze darem, jestliže o ně prosíme.

Zamyšlení ke křtu: „Moji mladí, „dostali jste Ducha synovství“. (Řím. 8.15) Nepromrhejte toto krásné dědictví. Buďte nároční vůči celému světu. Na prvním místě buďte nároční k sobě samým! Jste děti Boží, buďte na to hrdí. Nespokojujte se s prostředností, nepoddávejte se módním proudům, které nabízí životní styl, neodpovídající křesťanským ideálům. Nepodlehněte lichotkám konzumismu. Kristus vás zve k velkým věcem. Nezklamte ho. Zklamali byste především sebe sama. Silou, kterou vám Kristus dává, přinášejte všem poselství, že Bůh chce z každé lidské bytosti učinit své dítě. Vaše svědectví ať je kvasem nového světa.“ Jan Pavel II.

Křest byl a doposud je mnohými křesťany vnímaný jako dárkový balíček, který nám byl kdysi darován, ale nebyl zatím rozbalen a otevřen. Vlastníme balíček a neznáme dar, který je uvnitř; když neznáme dar, nevíme ani o tom, že jsme bohatí, nemyslíme na věčnost, chválu a radost z něho. Jsme Božími dětmi, ale nevíme o tom. Ze křtu nám zůstalo „nesmazatelné znamení“, které nám umožňuje správně a platně naplňovat skutky křesťanského života, ale plod křtu zůstává „svázaný“, a proto nemůžeme zaslechnout zevnitř ten pokojný hlas, který nám říká: „Ty jsi můj milovaný syn!“  (R. Cantalamessa)

Můžeme se modlit za sebe navzájem: Tato modlitba je vzájemnou službou lásky. Již dnes jsou na stolku sešity, kam se napíší ti, kdo se rozhodli. Zkusme zatím týdenní cyklus a skupiny mládež, rodiny a ostatní. Návrh modliteb je v sešitě.