aktuality od 26.12.2021 do 2.1.2022

26 Pro

Bohoslužby v týdnu od 26. prosince 2021 do 2. ledna 2022

Neděle – Svátek Svaté Rodiny 7:45 Za Blaženu a Františka Krulovy, Marii a Františka Krejčovy.

9:15 – Za manžele Hammerovy a Švandovy a Matějíčkovy.  

Pondělí Svátek sv. Jana Evangelisty – 18:00 – Za naše rodiny.

Úterý – Svátek svatých mláďátek, mučedníků 7:30 – Za dobrodince a spásu nesmrtelných duší 17:00 – Černá.

Středa – sv. Tomáše Becketa 18:00 – Za Josefa Zachu a rodiče.

Čtvrtek – 7:30 – Na dobrý úmysl.

Pátek – sv. Silvestra, papeže – 8:00 – Na poděkování Pánu Bohu.

Sobota – Nový rok, Slavnost Matky Boží Panny Marie 7:45 – Za Dr. Antonína Procházky a celou rodinu 9:15 – za Boží požehnání do nového roku.

Druhá neděle po narození Páně – 7:45 – Za farnost 9:15 – Za Bohumira a Aloisii Simandlovy živou i zemřelou rodinu Kuřátkovu.

*****

Poděkování všem, kdo jste připravovali průběh vánočné liturgie, vánoční výzdobu kostela, zhotovení betlémské stáje u kostela, všem, kdo přicházíte ke společné i osobní modlitbě. Bůh žehnej vám i vašim rodinám.

Sbírka ve prospěch farnosti probíhá od 4. adventní neděle do 2. 1. 2022.

Svátek svaté rodiny – několik myšlenek

     Svátostné manželství mějme za drahokam, který, i když upadne do bláta, s ochotou zvedneme, očistíme a vyleštíme.

      Manželství je postavené na lásce muže a ženy. Kdosi řekl: : „Láska není byt připravený na klíč, ale dům, který zbuduješ, pak udržuješ a často opravuješ“ Manželství je způsob života, kde se lidé učí dávat lásku jeden druhému.

      Mladá žena si jde koupit látku na svatební šaty. Prodavačky ji nabízí různé látky. Ona vybírá a řekne, že má jednu podmínku: látka musí šustit. Prodavačky si z ní dělají bokem legraci, říkají – ať si tam nechá našít zvonečky! Mladá žena si nakonec jeden druh látky koupí. Jedné prodavačce je to divné a tak se jí zeptá, proč má je jednu – takovou podmínku? Ona odpoví: muž, za kterého se vydávám, je slepý. Když nemůže vidět mě a moje šaty, ať je aspoň slyší a ví, že jsem v jeho blízkosti.

      Ženich a nevěsta v Káně Galilejské nepozvali Ježíše na svatbu, aby udělal zázrak, aby něco dotáhl za ně, ale aby se radoval z jejich lásky a byl v jejich blízkosti. Společný život, který se začíná v kostele, je pozváním. Když pak všichni hosté odejdou, on zůstává, aby byl s těmi, kdo se milují, obohacoval a posiloval jejich lásku.

    Jeden člověk popsal své manželství následovně: Miluji tě nejen proto, že jsi, ale i proto, čím jsem, když jsem s tebou. Miluji tě nejen proto, co jsi udělala ze sebe, ale i proto, co děláš ze mě. Miluji tě, protože vkládáš ruce do mého srdce a nevybíráš z něj všechny mé slabosti, ale vytahuješ z něho na svět všechny ty krásné zářivé věci, které nikdo jiný předtím nenašel, protože nehledal dostatečně hluboko.

      Láska je krásná, ale i náročná. Je snadné se držet za ruce, když jsme jeden pro druhého přijatelní, když všechno je tak, jak má být. Ale je nutné držet se za ruce i tehdy, když to třeba jen na chvíli neklape. Tehdy je to nutné proto, abyste se jeden druhému neztratili.