aktuality od 31.1 do 7.2.2021

31 Led

Milí farníci

V době vládního omezení je možné, aby na bohoslužbě byl jen určitý počet věřících. Prosím zájemce, vpisujte se do archů. Nemáme-li možnost nahlédnout do archu a přesto bychom chtěli jít na mši svatou, o možnosti se informujte i telefonicky u kněze! Vy, kteří máte v sobotu nebo v neděli úmysl, máte v účasti přednost, avšak sdělte týden dopředu, zda se mše svaté zúčastníte a v jaké počtu. Věřím, že to společnými silami zvládneme. Děkuji.

Bohoslužby:

Neděle – 31. 1. 2021 – 7:45 – Za Boží požehnání a zdraví 9:15 – Za farnost 17: 00 – 17:30 příležitost přijmout svaté přijímání 18:00 – Zadobrodince.

Pondělí – 7:00 – Za rodiče Havlíčkovy, Smejkalovy, živou a zemřelou rodinu 17:00 Pavlínov.

Úterý  – Svátek Uvedení Páně do chrámu – 7:00 – Za růžencové bratrstvo z Měřína 18:00 – Za zemřelé rodiče Melkovy, dceru, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

Středa – sv. Blažeje – 14:00 – Pohřeb pana Stanislava Sobotky z Měřína 18:00 – Za Josefa Fraňka, rodiče Peterkovy a duše v očistci.

Čtvrtek  – 18:00 – Za Annu a Karla Solařovy, jejich rodinu a za duše v očistci. Modlitba sv. růžence před mši svatou.   

Pátek – První pátek v měsíci, sv. Agáta – 17:00 -Výstav Nejsvětější svátosti, příležitost ke svátosti smíření 18:00 – Za Jiřího Indru, živou a zemřelou rodinu Indrovu a Pokorných.

Sobota – První sobota v měsíci 18:00  – Mše svatá s nedělní platností.

Neděle – 7. 2. 2021 – 7:45 – Za Drahoslavu a Miloslava Kolouchovy a živou rodinu 9:15 – Za Josefa a Miladu Pelíškovy a syna 17:00 – 17:30 příležitost přijmout svaté přijímání 18:00 – Za farnost   
                                                                            **************

Poděkování za dary do sbírky minulou neděli, která byla určena na šíření Božího slova ve světě. Celkem jste darovali 13 740 Kč.

Úmysl mše svaté dnes večer v 18:00 je za vás všechny, dobrodince, kteří pomáháte šířit Boží království, jakýmkoli způsobem. Také na vaše úmysly. První pátek v měsíci, který je zasvěcen úctě Božského srdce, slavíme tento týden. Také slavíme první sobotu v měsíci, den zasvěcený úctě Panny Marie a jako prosba za nová duchovní povolání a naše rodiny. Příležitost ke slavení prvního pátku je již ve čtvrtek večer při mši svaté. Prosím, abyste i tuto možnost využili. Možnost přijetí svátosti smíření před mši svatou ve čtvrtek i pátek.  

Příležitost k přijetí svátosti smíření je vždy 30 minut před mši svatou, Ve všední den také po ranní mši svaté.

Výmalba kostele: V druhé polovině února chceme začít s konkrétní přípravou na výmalbu kostela. V první fázi půjde o odstranění omítek, které jsou poškozené a zapravení. Není toho mnoho, ale je nutné, aby se nás sešlo více, abychom to v krátkém čase, při jednom nepořádku a zachování nedělní bohoslužby, zvládli. Vše se bude odstraňovat ručně, ne strojově.   

K zamyšlení – ta nejdůležitější služba

„Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka, podle svého slova v pokoji, neboť mé oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy. Světlo k osvícení pohanů a slávě Izraelského lidu…“

Důležité poselství pro naše bratry a sestry, kteří se cítí být staří a neužiteční. Snadno propadnete beznaději, že již nejste k ničemu potřební. Ale tak to není! Simeon pravděpodobně zemřel záhy poté, co v chrámu spatřil Krista: A přesto stála jeho slova za zaznamenání v evangeliu, přesto s ním a s jeho svědectvím Bůh počítal až do konce. A právě na konci jejich života čekala Simeona a Annu ta nejdůležitější služba. Církev vaše svědectví a zkušenosti potřebuje. Bůh chce promluvit i skrze vás. Jste stále jeho služebníci, které ještě zdaleka nepropustil.

Mé oči viděly, mé srdce přijalo, má ústa vydala svědectví…