aktuality od 7.2. do 14.2.2021

6 Úno

Bohoslužby:

Neděle – 7. 2. 2021 – 7:45 – Za Drahoslavu a Miloslava Kolouchovy a živou rodinu 9:15 – Za Josefa a Miladu Peliškovy a syna 17:00 – 17:30 příležitost přijmout svaté přijímání 18:00 – Za farnost   

Pondělí – sv. Jeronýma Emiliani, sv. Josefina Bakhita, st. Mlada – 7:00 – Za Vladimíra Krejčího, rodiče a Františka Krejčího 14:00 – Pohřeb Paní Marie Kratochvílové z Jersína.

Úterý  – 7:00 – Za rodinu Maršálkovu, Smejkalovu, Ekslerovu a duše v očistci 17:00 – Meziříčko.

Středa – sv. Scholastika 18:00 – Za rodiče, bratra, na poděkování, za společně prožité roky s prosbou o Boží pomoc do dalších

Čtvrtek  – Mše svatá není. 17:00 – Modlitba růžence ke cti Panny Marie a ukončení epidemie. 

Pátek – Za Anežku a Josefa Pokorných.

Sobota Sobotní památka Panny Marie, sv. Kateřiny Ricci 18:00 – Mše svatá s nedělní platností, za nemocné.

Neděle – 14. 2. 2021 – 7:45 – Na poděkování za dožití se 70 let, s prosbou o Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu a dvoje rodiče 9:15 – za farnost – sv. přijímání se podává od 17:00 do 17:30 h. 18:00 – za farnost.

Další informace

Úklid v kostele v časech mimořádných je také třeba. Děkuji skupinám, které se ho ujaly v týdnech minulých. Na skupiny chceme navázat pravidelností. Na příští týden prosím skupinu z Milíkova.    

Předvánoční jarmark je tradiční charitativní aktivita ve farnosti. Část výtěžku z posledního jarmarku putuje na podporu domácího hospice, jehož provozovatel je Charita Žďár n/S. Druhá část poslouží ve prospěch Adopce na dálku. Chceme podporovat, nejen v tomto roce, dvě děti. Jedno je z Indie a druhé z Ugandy. Částka za obě děti na jeden rok je 12 tisíc. Dětem je z této částky hrazené školné, pomůcky, strava, školní uniforma a další potřebné věci. Bližší informace o dětech v některém z příštích ohlášek.