aktuality od 22.11. do 29.11.2020

21 Lis

Pořad bohoslužeb

Neděle 22. 11. 2020 – Slavnost Ježíše Krista Krále 7:45 Za Věru a Josefa Dohnalovy, Marii Vondruškovu, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci 9:15 za farnost 

Pondělí – sv. Klementa I. 7:00 – Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu  

Úterý  – 7:00 – Za rodiče Melkovy, živou a zemřelou rodinu. 17:15 – Černá

Středa – 18:00 – Za Ladislava Trojana, švagra Josefa a duše v očistci.

Čtvrtek  – 7:00 – Za Antonína Přibyla, 2 rodiče a příbuzné.

Pátek  – 18:00 – Za Jindřicha Rosického, manželku, zetě Josefa a celou přízeň

Sobota – 18:00 – Za živou a zemřelou rodinu Veselých a Teplých. 16:00 – Blízkov. 

Neděle 29. 11. 2020 – První adventní neděle 7:45 Za farnost 9:15 – Za živou a zemřelou rodinu Chlubnovu, Necidovu, Řezníčkovu, Indrovu a duše v oč.

Milí farníci

Bohoslužby v čase vládních omezení jsou v obvyklý čas. Od pondělí 23. 11. je povolena účast na bohoslužbě 20 věřících. Připomínám, že přenos mše svaté na faru je připravený a za dodržení vládních omezení je možný. Nadále platí, že zapsané úmysly jsou v určitý den odslouženy. Dispenze od nedělní bohoslužby nadále platí.

Vzhledem ke změně týkající se možnosti veřejných bohoslužeb, se mění i účast kněze v kostele během dne. A to následně: dopolední zůstává beze změny. Odpolední: Pondělí, středa a pátek 16:00 – 17:00, úterý 16:00 – 16:45, čtvrtek a sobota přítomnost kněze není.

Kostel je otevřený každý den od 7:30 do 17:00 hodin. Je možné přijít za Pánem Ježíšem, přistoupit ke svátostem.

Poděkování všem, kdo podporujete naši farnost i finančně. Děkuji za dary, které přišly bankovním převodem, také za ty, které jste předali osobně, popřípadě vložili do pokladniček v kostele. Některé náklady běží dál, ať bohoslužby jsou nebo ne. Každý dar přijde vhod, neboť se také připravujeme na výmalbu kostela.   


ADVENTNÍ DOBA 2020.

Tato doba bude patrně jiná, než na kterou jsme zvyklí. Jiná je již v tom, že bude opravdu časem očekávání, především toho, co bude možné dělat, vzhledem k epidemii. Proto plánujeme mnohé, ale s podtextem slov apoštola: Dá-li Bůh. V křesťanském prožívání adventu nás epidemie nemůže omezit.
Žehnání adventních věnců, které jsou symbolem doby, bude při každé bohoslužbě. Pro ty z vás, kteří na bohoslužbě nebudete, bude žehnání v neděli 29. 11. v 16 hodin. O den dříve pak v Blízkově po odpolední bohoslužbě.
Brožurku k duchovnímu prožívání doby je možné si vyzvednou od příští neděle v kostele.
Jako přípravu k oslavě Panny Marie Neposkvrněné bude probíhat Novéna k Panně Marii. Začátek bude 30. 11.
Rovněž bude upřesněno trojí adventní duchovní zamyšlení.
Zatím není zřejmé, zda bude oslava sv. Mikuláše.
13. 12. bychom chtěli poděkovat Pánu Bohu Modlitbou chval.