aktuality od 25.10. do 1.11.2020

24 Říj

Týden od 25. 10. do 1. 1. 2020

Neděle 25. 10. 2020 – 30. neděle v mezidobí – 7:45 Za farnost 9:15 – Za farnost.

Pondělí – 7:00  – Za Karla a Miladu Hladíkovy, rodiče, Za Josefa Smejkala a jeho rodiče 14:00 – pohřeb pana Jana Vencálka v Měřína.

Úterý  7:00 –  Za rodiče Mrázovy, Jana Peterku, rodinu Hladíkovu, živou a zemřelou rodinu.

Středa – 18:00 – Za Josefa Bendu, sestru Marii, rodiče Bendovy, Řezníčkovy, Vaňkovy a duše v očistci.

Čtvrtek  – bl. Restituty Kafkové, mučednice. 7:00- Za Josefa Sobotku, rodiče, sourozence a duše v očistci.

Pátek  – 18:00 Za Boženku Foltinovu, 2 rodiče, sourozence, celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

Sobota  –  sv. Wolfganga – 18:00Za Jaroslava Kadlece, rodinu Kadlecovu, Večeřovu a duše v očistci.

Neděle 1. 11. 2020 – Slavnost Všech svatých – 7:45Za rodiče Šlechtickovy, 2 syny, živou a zemřelou rodinu Holubovu a duše v očistci9:15Za farnost.

******

Milí farníci,

přeji Vám pokoj od Zmrtvýchvstalého Krista, radost z jeho blízkosti a utvrzení jistoty, že i dnes chce naplnit slova, která vyslovil při loučení s učedníky: „Já jsem s vámi až do konce světa“. Prožíváme těžké období, vedeni evangeliem Ježíše Krista. Přidáváme se ke zkušenosti apoštola Pavla, kterou vyjádřil slovy: Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Kéž Bůh sám upevní a utvrdí vaši víru.

Děkuji všem, kdo jste přišli do kostela k modlitbě nebo ke svátostem. V chrámě nacházíme pramen živé vody. /srv. Prorok Ezechiel/

Bohoslužby v čase vládních omezení jsou v obvyklý čas, bez účasti lidu. Zapsané úmysly, které připadají na určitý den, budou odslouženy, rovněž pamatuji na úmysl vložené do schránky pod sochou sv. Antonína.   

KÁZÁNÍ PRO DĚTI – https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201023nedelni-kazani-nejen-pro-deti-30-nedele-v-mezidobi


Co můžeme v kostele

Kostel je odemčený k osobní modlitbě denně od 7:00 do 17:00 hodin. Přijďte za Pánem Ježíšem, který je ve svatostánku. On nás velmi miluje. Vložme do naší modlitby hodně lásky.

Připomínám, že od 7:30 do 8:30 a od 16:00 do 17:00 jsem přítomný v kostele. V tomto čase je zvláště příležitost k přijetí svátosti smíření, svatého přijímání, současně je výstav Nejsvětější svátosti. Svátost smíření se zpravidla uděluje v sakristii, aby se zabránilo případné možnosti šíření nákazy.