Kněz ve farnosti v době omezení

22 Říj

Život farnosti a bohoslužby v době omezení

Kostel je otevřený po celý den
od 7:00 do 17:00
k osobní modlitbě

Přítomnost kněze
v kostele ke službě věřícím: svátost smíření, svaté přijímání, vyřízení nezbytných záležitostí je

pondělí až sobota
7:30 – 8:30; 16:00 – 17:00

neděle
16:00 – 18:00


Udělování svátostí v jiný čas, je možné domluvit telefonicky. Tel. 731 402 684.

———————————————

Za krátký čas budeme slavit památku zemřelých, která je spojena s plnomocnými odpustky, ke kterým je třeba i svátost smíření. Využívejme tedy co nejvíce i tento omezený čas k přijetí svátosti smíření.

V kostele se bude hromadit Katolický týdeník, pokud víte, kdo jej v obci odebírá, spojte se, dejte vědět a bude vám dodán.