aktuality od 18.10 do 25.10.2020

17 Říj

BOHOSLUŽBY


Neděle 18. 10. 2020 – 29. neděle v mezidobí – Misijní neděle

7:45 Na poděkování Pánu Bohu 9:15 – Za Marii Syslovu, rodiče Bendovy, syna Josefa, celou přízeň a duše v očistci.

Pondělí – sv. Pavla od Kříže – 7:00  – Za rodiče Moravovy, 2 rodiče a duše v očistci.

Úterý  7:00 –  Za živou a zemřelou rodinu Chlubnovu, Rosovu a o. Františka.

Středa – 18:00 – Za rodinu Musilovu, syna, dceru, manžela, 2 rodiče a duše v očistci.

Čtvrtek  – sv. Jana Pavla II. 7:00 – Za zdraví duše i těla pro celou rodinu.

Pátek – sv. Jana Kapistránského – 18:00 – Za Annu a Františka Jonášovy, zemřelého syna, dceru, zetě a duše v očistci.

Sobota  –  sv. Antonína Maria Klareta – 18:00 – mše sv. s nedělní platností – Za živou a zemřelou rodinu Čermákovu, Necidovu, Tomanovu, Horkou a duše v očistci.

Neděle 28. 10. 2020 – 30. neděle v mezidobí – 7:45 Za farnost 9:15 – Za farnost.

Poděkování za dary pro farnost v celkové výši 6 000 Kč.

Pán nás zve, abychom tento náročný čas prožívali s ním.

Pán Vám žehnej!

*****

Milí farníci, bohoslužby v čase vládních omezení jsou v obvyklý čas. Je třeba respektovat počet lidí, což je v současné době 6. Bohoslužby nejsou zrušeny, při bohoslužbách pamatuji na vaše úmysly, které na ten den připadnou. Podle vašeho uvážení je možné se bohoslužby, za dodržení pravidel, účastnit. Před Pánem Ježíšem pamatuji na vás na všechny. Připomínám, že kostel je odemčený k osobní modlitbě denně. Od 7:30 do 8:30 a od 16:00 do 17:00 jsem přítomný v kostele. V tomto čase je zvláště příležitost k přijetí svátosti síření, svatého přijímání, současně je výstav Nejsvětější svátosti.

Pokud si přejete modlitbu na jakýkoliv úmysl, napište ji na lístek a vložte do schránky pod sochou sv. Antonína.

Katolický týdeník si vyzvedněte v kostele a vezměte těm, kdo ho odebírají a nemohou si jej sami vyzvednout.

Přeji vám, abyste zakusili Krista ve svých domovech a upevnili pouto s farností.

Každý den zveřejňuje P. Zdeněk Drštka videonahrávky svých krátkých promluv k Božímu slovu. Pro přehrání otevřete kanál na portálu <https://youtube.com>s názvem Minutové promluvy nebo web<http://katolik.cz/kalendar>, kde jsou také k dispozici.

Přijměme pozvání ke společné modlitbě za odvrácené pandemie. Denně ve 20 hodin je možné se spojit v modlitbě růžence.

Modlitbu našich biskupů v době pandemie najdeme v kostele nebo na webových stránkách farnosti.

   Misijní neděle 18. října 2020

Milí farníci, Chvála Kristu!

Myslím, že to může být někdy velmi těžké chválit Ježíše, zvláště v době, kdy se dějí zlé věci.   
Vzpomněl jsem si na jednoho muže středních let, který vzal do rukou růženec a prohlásil: Musím tomu pilotovi trochu pomoct. Byla to odpověď na situaci, kdy se letadlo, ve kterém cestoval, dostalo do silných turbulencí. Jeho výraz v obličeji zůstal pokojný, rozzářený, zrnka růžence proklouzávala mezi jeho prsty.
          Vzpomínám si na jednu rodinu, která bydlela v živé farnosti. Také oni s Pánem Ježíšem žili vztah lásky. Pak se museli přestěhovat do jiné farnosti. Zanedbaný kostel svědčil i o zanedbaném vztahu s Ježíšem. V kostele tvořili snad více jak polovinu z nedělní účasti. Asi po dvaceti letech bylo v kostele přes 100 věřících, celé rodiny. Mnozí věděli, že nový začátek ve farnosti nastal s příchodem této rodiny. Jeden z členů příchozí rodiny prohlásil: Zůstali jsme Kristu věrní, žili jsme tak, jak dříve. Když někde Krista nenacházíte, musíte ho tam přinést. Tedy, pokud vám záleží na tom, aby tam byl.  
    V životě jsem se potkal s kněžími, řeholními sestrami, ale i rodinami, mladými lidmi, kteří působili na misijním území. Jejich obličeje se mi časem ztrácí z paměti, ale co zůstává, je jejich svědectví o tom, jak ti, ke kterým přišli, přijímali Krista a jak ze setkání s misionářem, které bylo několik dnů, či týdnů, žili celý rok, než je misionář opět navštívil.   
   Jednou, po dlouhých letech se vrací misionář do své rodné farnosti. Navštíví kostel, vše bylo jiné, jen křtitelnice byla na svém místě a původní. Zastavil se u ní a řekl: „Buď pozdraveno místo, kde jsem nastoupil cestu do nebe“. U křtitelnice to i pro nás vše začalo. „Pokřtěni a poslaní“ – jak často zdůrazňuje papež František.

   Milí farníci, prvním misijním územím je naše srdce. S velkou starostlivostí o ně pečujme. Je to místo, které si On sám vybral. Chceš-li být misionářem, žij vědomí, že tě Bůh miluje, a to nade všechno, že s tebou počítá, že čeká na tvoji odpověď, dobrou vůli.