Bohoslužby v době omezení

12 Říj


Bohoslužby budou začínat dle obvyklého pořadu. Upozorňujeme, že počet účastníků se snížil na 6. Prosím, dejte přednost těm, kdo mají na ten den zapsaný úmysl.. Pokud se rodina, která má zapsaný úmysl bohoslužby neúčastní, dejte prosím vědět. Omezení počtu se netýká pohřbu.

Co můžeme využít:

Kostel je každý den odemčený od 7:00 do 17:00 k osobní modlitbě. Je tedy možné zastavit se v kostele když jdete nakupovat, k lékaři nebo přijít kdykoliv.

Každý všední den, v čase 7:30 – 8:30 a 16:00 – 17:00 je v kostele kněz, který je k dispozici ke svátosti smíření a podání svatého přijímání. V neděli je tato možnost od 16:00 – 18:00. Udělování svátostí v jiný čas, je možné na základě domluvy.

Za krátký čas budeme slavit památku zemřelých, která je spojena s plnomocnými odpustky, ke kterým je třeba i svátost smíření. využívejme tedy co nejvíce i tento omezený čas k přijetí svátosti smíření.

Pokud chcete vyřídit jiné věci, zazvoňte na faře, ale také využívejte ke kontaktu mobilní telefon. Telefonní číslo ne kněze je napsané např. na zvonku nebo na tabuli za oknem.

V kostele se bude hromadit Katolický týdeník, pokud víte, kdo jej v obci odebírá, spojte se, dejte vědět a bude vám dodán.

Pokud bude v obci kontaktní osoba, můžeme ji dodávat i pravidelné ohlášky pro celou obec, zvláště těm, kdo nemají možnost internetu. (Doporučujeme si ohlášky stáhnout z internetu.)