aktuality od 13.9. do 20.9.2020

13 Zář

Neděle 13. 9. 2020 – 24. neděle v mezidobí
7:45 – za farnost 9:15 – Za zemřelé rodiče Čermákovy a celou živou a zemřelou rodinu. 18:00 – Modlitba chvály. 

Pondělí – Svátek Povýšení svatého kříže18:00 – Za rodinu Řezníčkovu, Kalnovu a Františka Malce.

Úterý – Panny Marie Bolestné – 7:00 – Za živou a zemřelou rodinu Rosovu a Chlubnovu 18:00 – Jersín.

Středa – sv. Ludmily – 18:00 – Za Marii a Jaroslava Paikovy, rodiče Čermákovy, Necidovy a Bertu Důjčikovu.

Čtvrtek  – sv. Kornelia a Cypriána, sv. Roberta Belarminiho 7:00 – Za otce Františka.

Pátek – sv. Josefa Kupertinského – 18:00 – Za Ludmilu Pytnerovu, manžela, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

Sobota  –  10:00 – Křestní slavnost 19:00 – Za Hedviku a Stanislava Plašilovy, živou a zemřelou.

Neděle 20. 9. 2020 – 25. neděle v mezidobí – 9:15 – Za Anežku a Oldřicha Kratochvílovy, Marii a Karla Pokorných, syna Karla a rodinu Krejčovu 11:00Poutní slavnost v Dědkově.

Informace pro farnost Měřín

Poděkování za dar 2000 Kč. 

Poděkování všem, kdo jste dnes přispěli do sbírky, která je určena na podporu pastoračních projektů diecéze a podporu kněží. Naše farnost se podílí částkou 194 151 Kč, zaplaceno máme 21 600 Kč.

Poděkování všem, kdo jste byli k ruce památkářům, kteří dělali sondy zdi, před výmalbou kostela a kdo jste se postarali o potřebný úklid.

Výuka náboženství ve škole začíná od pondělí. První ročník má výuku v tomto týdnu ve středu, ale bude se dělit.

Úklid kostela zajišťuje Měřín 4, následuje Dědkov.

Křestní slavnost bude v sobotu 19. září v 10 hodin.

Poděkování za úrodu budeme slavit v neděli 20. 9. v 9:15 h.

Přineste si do kostela něco z vaší úrody, jako formu poděkování, požehnané plody si odnesete domů.

Svátost biřmování – příprava: dá-li Bůh, udělování svátosti biřmování bude 26. 9. v 10:00 hodin. Udělování svátosti biřmování je slavností celé farnosti. Nejdůležitější a nejpotřebnější v tomto čase je modlitba za biřmovance, modlitba s biřmovanci a modlitba o naplnění Duchem svatým. Ke společné modlitbě se budeme scházet od čtvrtku 17. 9. v kostele v 19 hodin. Přijměte pozvání.

Dvě nejdůležitější modlitby na světě jsou “Otče náš“ a „Zdrávas Maria“. „Otče náš“, protože slova této modlitby nám vkládá do úst sám Ježíš. „Zdrávas Maria“ proto, že začíná slovy, jimiž anděl oznámil Ježíšovo vtělení. Během našeho života by neměl uplynout jediný den, do něhož bychom vykročili bez těchto modliteb. Neodříkej je bezmyšlenkovitě a neustále uvažuj o jejich významu.