aktualizace od 20.9. do 27.9.2020

21 Zář

Neděle 20. 9. 2020 – 25. neděle v mezidobí
9:15 – Za Anežku a Oldřicha Kratochvílovy, Marii a Karla Pokorných, syna Karla a rodinu Krejčovu 11:00 – Poutní slavnost v Dědkově.

 Pondělí –- sv. Matouše7:00 – za rodiče Oulehlovy, Kafkovy, živou a zemřelou přízeň.

Úterý 7:00 – Za Bohumila Zachu, rodiče, sourozence a duše v očistci.
18:00 – Blízkov

Středa – sv. Pius z Pietrelciny – 18:00 – Za rodiče Šlechtickovy, 2 syny, živou a zemřelou rodinu Holubovu a duše v očistci.

Čtvrtek  – 7:00 – za farnost

Pátek – 18:00 – Za Milana Pelíška, 2 rodiče a duše v očistci.

Sobota  –  10:00 – Mše sv. s udělováním sv. biřmování – za biřmovance,
Za Františka Klímu, 2 rodiče, živou a zemřelou rodinu.

Neděle 27. 9. 2020 – 26. neděle v mezidobí – 9:15 – Za rodiče Bártovy a Tomanovy, Jiřího Póla, Dášu Švihálkovu 11:00 – Poutní slavnost v Blízkově.

Informace pro farnost Měřín

Poděkování za dary do sbírky minulou neděli, která byla určena pro pastorační činnost diecéze i na platy kněží.  Celkem jste darovali 21 280 Kč. Proč máme dávat? Protože je to součást křesťanského života. Také proto, že jsou farnosti ekonomicky silnější, jiné soběstačné nejsou, ale i tam má být hlásáno Boží království. Praxe církve dělit se s potřebnými existuje od samotného počátku existence. Každý dar dávejme vždy se svobodného rozhodnutí a láskou. Tehdy přesouváme svůj majetek na věčnost.    

Poděkování za dary 9 000 Kč, které jste darovali v průběhu týdne na výmalbu kostela.

Poděkování všem, kdo jste vytvořili nejen krásnou výzdobu k dnešní slavnost poděkování za úrodu. Po skončení mše svaté dostanete malou kytičku z obilí, jako upomínku na dnešní slavnost. Ať vám také připomíná Boží požehnání, které je s úrodou vždy spojené. Pohané a Boží lid Starého i Nového zákona vždy děkovali za úrodu, a také přinášeli něco z úrody k Boží chvále. Děkuji, kteří jste si něco z úrody přinesli.

Poděkování všem, kdo se za farnost modlíte a obětujete.  

Úklid kostela zajišťuje Dědkov, následuje Meziříčko.

Dá-li Bůh, a pokud nám to situace dovolí: Svátost biřmování se nazývá svátostí křesťanské dospělosti. Biřmovanci z farnosti ji mají přijmout v sobotu 26. 9. v 10:00 hodin. Významově je tato svátost důležitá pro celou farnost, církev i svět. Znamená, nechat působit Ducha svatého v našich životech. Bůh nás pozval, abychom se ujali Božího království v tomto světě. Všichni, kdo jste již tuto svátost přijali, přijměte pozvání k obnově této svátosti ve vašem životě.