aktuality od 6.9. do 13.9.2020

5 Zář

Neděle 6. 9. 2020 – 23. neděle v mezidobí
7:45 –  Za farnost 9:15 – Za Pavla Mejzlíka a 2 rodiče.

Pondělí –- sv. Melichara Grodeckého – 7:00 – Za rodinu Pužovu a Bartákovu 18:00Meziříčko.

Úterý – Narození Panny Marie – 18:00 – za Stanislava a Jaroslava Simandlovy, rodinu Simandlovu, Cejnkovu, zetě Františka, švagra Bedřicha.

Středa – sv. Petra Klavera – 18:00 – Za Jarmilu a Ladislava Drápelovy, rodiče, sourozence, za rodiče Sobotkovy a děti.

Čtvrtek  – bl. Karla Spinoly – 7:00 – Za Libuši Zemanovu, rodiče a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje.

Pátek – 18:00 – Za Františka Dvořáka, rodinu Dvořákovu, Homolovu, Čechovu.

Sobota  – Jména Panny Marie –  7:00 – Za Františka Padalíka, syna, dceru, sestru, švagra, 2 rodiče, rodinu Fialovu, Peroutkovu a zemřelou přízeň 11:30 – Za novomanžele. 

Neděle 13. 9. 2020 – 24. neděle v mezidobí – 7:45 – za farnost 9:15 – Za zemřelé rodiče Čermákovy a celou živou a zemřelou rodinu. 18:00 – Modlitba chvály. 

Informace pro farnost Měřín

Poděkování všem, kdo jste se minulou neděli zúčastnili seznámení s průběhem výmalby kostela. V úterý a čtvrtek budou probíhat sondy před výmalbou. Prosím o pomocníky, zvláště na úklid. Rovněž děkuji těm, kdo jste přišli minulý týden. 

Poděkování za dar 2000 Kč. 

Vyučování náboženství ve škole začne týdnem od 14. 9. Rozvrh hodin je na stránkách farnosti a na nástěnce pod věží.

Sbírka na diecézi bude 13. září. Naše farnost má přispět za rok 2020 částkou 194 151 Kč. Donátoři již darovali 21 600 Kč. Za rok 2020 nám zbývá doplatit 172 551 Kč.

Úklid v kostele zajišťuje Měřín 3, následuje Měřín 4.

Na Zlatou sobotu do Žarošic se z důvodu malého počtu přihlášených a epidemiologické situace nejede.

Setkání biřmovanců bude v pátek po mši svaté v kostele a na faře.

Svátost biřmování udělí o. biskup Vojtěch biřmovancům v sobotu 26. září, v 10 hodin.  

Udělení svátosti biřmování je slavností celé farnosti. Svátost biřmování nepatří mezi „sběratelské kousky“ – také ji mám, ale je důležitá na cestě za Kristem a s Kristem. Proto je vhodnou příležitostí k obnově této svátosti pro ty, kteří ji již přijali a vhodnou příležitostí k osobní i společné modlitbě.

Avizuji a zvu k modlitbě – 9 dní před udělením této svátosti.

Křestní slavnost bude v sobotu 19. září v 10 hodin.

Poděkování za úrodu budeme slavit v neděli 20. 9. v 9:15 h.

Přijměte pozvání k modlitbě chval příští neděli v 18 hodin.