aktuality od 30.8. do 6.9.2020

29 Srp

Neděle 30. 8. 2020 – 7:45 –  Za rodiče Požárovy, zetě, dceru, za rodiče Dobrovolných, dceru, syna, Boží ochranu a zdraví pro celou rodinu 9:15 – Za Karla Kašpara a rodiče.

Pondělí –- sv. Jiljí7:00 – Za rodiče Simonidesovy, 2 rodiče a duše v očistci 19:00Pavlínov.

Úterý – sv. Benedikt a druhové – 18:00 – za Boží požehnání do nového školního roku.  

Středa – 19:00 – Za Antonína Vávru, živou a zemřelou rodinu Vávrovu a Slabovu.

Čtvrtek  – sv. Řehoř Veliký – 7:00 – Za Františka Jurka, 2 rodiče, živou a zemřelou přízeň.

Pátek – 13:00 Blízkov, za novomanžele 18:00 výstav Nejsvětější svátosti, adorace a příležitost ke svátosti smíření  19:00 – Za rodiče Hnízdilovy, Mrázkovy a celou živou a zemřelou přízeň.

Sobota  – sv. Terezie z Kalkaty – 7:00 Za rodiče Krejčovy a syna Františka 11:00 – Za novomanžele.   

Neděle 6. 9. 2020 – 23. neděle v mezidobí – 7:45 –  Za farnost 9:15 – Za Pavla Mejzlíka a 2 rodiče.

Informace pro farnost Měřín

Poděkování všem, kdo jste minulou neděli přispěli do sbírky na farnost. Celkem jste darovali 25 980 Kč.

Sbírka na diecézi bude 13. září. Naše farnost má přispět za rok 2020 částkou 194 151 Kč. Donátoři již darovali 21 600 Kč. Za rok 2020 nám zbývá doplatit 172 551 Kč.

Úklid v kostele zajišťuje Měřín 2, následuje Měřín 3.

Zlatá sobota v Žarošicích má probíhat jako obvykle, ale bez účastí kolotočů, stánků. Tedy pouze poutní program. Zájemci, přihlaste se do středy 2. 9.

Nový školní rok začneme v úterý, slavení mše svaté v 18 hodin. Zveme všechny děti, rodiče, učitele. Nový školní rok začněme čistou duší. Svátost smíření bude před mši svatou, a také v pátek.

Rozvrh výuky náboženství ve škole bude upřesněn později.

Poděkování všem, kdo jste pomohli v kostele se zajištěním   

průzkumu zdiva a úklidu. Průzkum bude pokračovat v úterý a patrně ve čtvrtek. Prosím tedy u zde o pomoc. Přihlaste se!   

Výmalba kostela: Seznámení s tímto záměrem bude dnes, v neděli v 17 hodin v kostele. Tak rozsáhlou akci jsme schopni zvládnout a realizovat pouze za podpory mnohých z vás. Můžete se také zeptat na cokoli, co se týká farnosti a života v ní. Děkuji.

Setkávání biřmovanců bude probíhat každý pátek po mši svaté v kostele a na faře.

Svátost biřmování udělí o. biskup Vojtěch biřmovancům v sobotu 26. září.

Křestní slavnost bude v sobotu 19. září v 10 hodin.

Poděkování za úrodu budeme slavit v neděli 20. 9. v 9:15 h